Hluková vyhláška

Středa, 7.6.2017

Upozorňujeme občany na platnost obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 k zabezpečení záležitostí veřejného pořádku, kde je mimo jiné zakázáno používání hlučných strojů a přístrojů (sekačky, brusky,
motorové pily apod.) a to:
• v době od 22:00 do 7:00 hodin po celý rok,
• o nedělích a státních svátcích v době od 12:00 do 22:00 hodin.

Porušování obecně závazných vyhlášek města je přestupkem, za který lze uložit postih.

Autor: 
MěÚ Rychvald