Upozornění pro pořadatele akcí

Pondělí, 5.3.2018

Sbor dobrovolných hasičů Rychvald upozorňuje všechny organizátory akcí na katastru naší obce, na kterých se zúčastní větší počet občanů, je nutno zřídit dle zákona o požární ochraně k zabezpečení bezpečnosti účastníků požární hlídky.

Pokud budete žádat o zabezpečení této hlídky našimi proškolenými členy, je nutno toto oznámit preventistovi SDH M. Strnadlovi (tel.: 731 303 064, e-mail: milan.strnadel@seznam.cz)
nejpozději 2 týdny před uskutečněním akce z důvodů zabezpečení našimi členy.

Autor: 
Milan Strnadel