Kovové odpady ekologicky

Úterý, 7.4.2015

Město ve spolupráci s firmou ASA nově zavádí sběr kovových obalů – nápojové plechovky, konzervy od potravin, uzávěry a víčka od nápojů a podobně. 

Tyto komodity (z hlediska hygienického musí být čisté) mohou občané s okamžitou platností odkládat do žlutých kontejnerů na plast. Průběžně budeme síť těchto žlutých kontejnerů posilovat. Nádoby budou postupně označeny, aby bylo zřejmé, co se do nich může ukládat. Komodita bude po vytřídění předána zpracovatelům kovového odpadu.

Autor: 
Jana Kostruhová