Sběr kovových obalů

Sobota, 11.7.2015

Město zahájilo ve spolupráci s firmou ASA sběr kovových obalů, konkrétně nápojových plechovek, konzerv od potravin a uzávěrů od nápojů. Čisté obaly se třídí do žlutých kontejnerů na plast, jejichž síť budeme průběžně rozšiřovat. Obaly budou po vytřídění předány zpracovatelům kovového odpadu.

Autor: 
jk