Upozornění vlastníkům pozemků

Sobota, 11.7.2015

Upozorňujeme vlastníky pozemků – právnické i fyzické osoby – že 30. června uplynul první agrotechnický termín k provedení údržby travnatých pozemků. Pokud jste dosud neprovedli posečení, mulčování či jinou úpravu svého pozemku, učiňte tak neprodleně, aby bylo zamezeno šíření plevelů, alergenů a živočišných škůdců na okolní udržované pozemky.

Autor: 
Jana Dostálová