Upozornění pro pasažéry školního autobusu

Pátek, 4.9.2015

Od 1. září 2015 dochází k úpravě ceny jízdného pro běžné cestující.

Cena jízdného na území Rychvaldu se  navyšuje z 8,- Kč na 16,- Kč.

Cena jízdného na území Orlové se navyšuje z 16,- Kč na 20,- Kč.

Cena jízdného pro žáky ZŠ Rychvald se nemění.

30 denní jízdenka: 50,- Kč

Jednorázové jízdné: 2,- Kč

Ceny pro žáky platí pouze po předložení ověřené žákovské průkazky, kterou si děti můžou vyzvednout na sekretariátu ZŠ.