Zahájení školního roku na MŠ Václav

Pátek, 4.9.2015

Během školních prázdnin probíhala plánovaná opravu pod názvem „Vnitřní oprava budovy MŠ Václav, Rychvald“. Při realizaci stavebních prací nedošlo k dostatečnému vyschnutí nových betonových podlah a není tudíž možné provést položení podlahové krytiny.

Z tohoto důvodu bude provoz školky cca prvních 14 dnů řešen operativně paní ředitelkou Bc. Alenou Vansovou, která podá informaci všem rodičům přihlášených dětí telefonicky.

Všechny informace o prozatímním provozu školky budou uveřejněny na internetových stránkách města www. rychvald.cz a na stránkách školky www.msrychvald.cz.

Autor: 
red