Bleskovky

Předprodej vstupenek na hasičské plesy

Čtvrtek, 29.10.2015

SDH Rychvald oznamuje zájemcům o vstupenky na plesy jejich termíny a možnost koupě vstupenek.

Plesy se budou konat v těchto termínech: Hasičský ples 19. 2. 2016 a Pochování basy 5. 3. 2016. Z organizačních důvodů letos nebude možná rezervace vstupenek tak, jako tomu bylo v minulých letech.

Prodej vstupenek bude probíhat v Hasičské zbrojnici v pondělí 9. 11. a v úterý 17. 11. od 17:00 do 19:00 hodin. Cena vstupenky je 400 Kč. Případné další termíny prodeje budou upřesněny.

Nábor malých fotbalistů

Pátek, 2.10.2015

TJ Baník Rychvald pořádá nábor žáků a žaček každé úterý, středu a čtvrtek na tréninku fotbalového týmu.

V rámci náboru bude v prosinci v tělocvičně Baníku probíhat velký nábor spojený s turnajem pro školáky z Václavu a ostatních části města.

Zahájení školního roku na MŠ Václav

Pátek, 4.9.2015

Během školních prázdnin probíhala plánovaná opravu pod názvem „Vnitřní oprava budovy MŠ Václav, Rychvald“. Při realizaci stavebních prací nedošlo k dostatečnému vyschnutí nových betonových podlah a není tudíž možné provést položení podlahové krytiny.

Z tohoto důvodu bude provoz školky cca prvních 14 dnů řešen operativně paní ředitelkou Bc. Alenou Vansovou, která podá informaci všem rodičům přihlášených dětí telefonicky.

Všechny informace o prozatímním provozu školky budou uveřejněny na internetových stránkách města www. rychvald.cz a na stránkách školky www.msrychvald.cz.

Upozornění pro pasažéry školního autobusu

Pátek, 4.9.2015

Od 1. září 2015 dochází k úpravě ceny jízdného pro běžné cestující.

Cena jízdného na území Rychvaldu se  navyšuje z 8,- Kč na 16,- Kč.

Cena jízdného na území Orlové se navyšuje z 16,- Kč na 20,- Kč.

Cena jízdného pro žáky ZŠ Rychvald se nemění.

30 denní jízdenka: 50,- Kč

Jednorázové jízdné: 2,- Kč

Ceny pro žáky platí pouze po předložení ověřené žákovské průkazky, kterou si děti můžou vyzvednout na sekretariátu ZŠ.

Přikrývky od ČČK pro nemocnici v Malawi

Pátek, 4.9.2015

Naše MS ČČK navázala  spolupráci s International Humanity, neziskovým občanským sdružením se sídlem v ČR, a to konkrétně s jeho předsedou Rastislavem Maďarem. První vlaštovkou této naší další humanitární činnosti jsou přikrývky z pletených čtverců, které budou odeslány do nově otevřené nemocnice v africké Malawi. Chtěla bych touto cestou poděkovat našim členkám Jarmile Kunčické, Miladě Honlové a Ivaně Mžikové, které se pletení věnují již od jara. Rádi uvítáme další zájemce o tuto humanitární pomoc. Více informací a kontakty na nás najdete na našich webových stránkách, osobně pak na schůzkách výboru skupiny každou první středu v měsíci od 17:30 hod. v Kulturním domě.   

Co se chystá v DDM od září?

Sobota, 11.7.2015

Přehled zájmových kroužků DDM Rychvald na školní rok 2015/16

 

Technické a výtvarné

 • Modelář plastových letadel
 • Výtvarná technika (ZŠ Václav)
 • Keramický I
 • Keramický II (ZŠ Rychvald)
 • Keramický (ZŠ Michálkovice)
 • Výtvarné techniky

 

Sportovní

 • Volejbal
 • Atletická škola D. Bártové (D. Lutyně)
 • Šachy
 • Cvičení matek s miminky
 • Taneční MŠ
 • Taneční 1-5
 • RC modely
 • Florbal – mladší žáci
 • Florbal – starší žáci
 • Basketbal
 • Atletika (Rychvald)
 • Míčové hry (D. Lutyně)

 

Jazykové

 • Angličtina
 • Němčina
 • Ruština

 

Naučné

 • Přírodovědný kroužek – včelaři
 • Přírodovědný kroužek (ZŠ Václav)
 • Domino 1-3

 

Vyzvedněte si tašky na tříděný odpad

Sobota, 11.7.2015

Ve spolupráci s firmou ASA pokračujeme ve zlepšování podmínek pro třídění odpadů ve městě a nabízíme občanům možnost třídění do speciálních tašek.

Tašky jsou baleny po třech kusech – na papír, sklo a plasty. V první fázi jsou určeny pro obyvatele rychvaldského sídliště. Každá domácnost ze sídliště si může tašky vyzvednout (zdarma) na Městském úřadě Rychvald, kancelář č. 5 v přízemí, vždy v úředních dnech (pondělí a středa) od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00.

Upozornění vlastníkům pozemků

Sobota, 11.7.2015

Upozorňujeme vlastníky pozemků – právnické i fyzické osoby – že 30. června uplynul první agrotechnický termín k provedení údržby travnatých pozemků. Pokud jste dosud neprovedli posečení, mulčování či jinou úpravu svého pozemku, učiňte tak neprodleně, aby bylo zamezeno šíření plevelů, alergenů a živočišných škůdců na okolní udržované pozemky.

Sběr kovových obalů

Sobota, 11.7.2015

Město zahájilo ve spolupráci s firmou ASA sběr kovových obalů, konkrétně nápojových plechovek, konzerv od potravin a uzávěrů od nápojů. Čisté obaly se třídí do žlutých kontejnerů na plast, jejichž síť budeme průběžně rozšiřovat. Obaly budou po vytřídění předány zpracovatelům kovového odpadu.

Nejchutnější rychvaldská buchta na nedělním slunovratu

Středa, 24.6.2015

Na programu oslavy letního slunovratu, která se koná v neděli 28.6. od 15 hodin na zahradě Husova sboru v Rychvaldu, je i soutěž O nejchutnější rychvaldskou buchtu. Cenou za 1. místo je autobusová doprava pro 2 osoby do slovinských termálů.  Výhru věnoval RELAX ADRIATIC s.r.o.

Přijďte a užijte si dalších atrakcí, srdečně zvou pořadatelé SOUL a Shanti Academy.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Bleskovky