Kultura

Husův sbor: práce jako na kostele

Čtvrtek, 27.7.2017

Co znamená úsloví „práce jako na kostele“ jsme mohli sledovat při opravě střechy věže Husova sboru.

Ano, termín opravy se o týden prodloužil nejen počasím, ale i různými akcemi v kostele (pohřby, Slunovrat, ZUŠ open, koncerty…). Stačilo jen nosit hudební nástroje do kostela a klempíři nesměli z bezpečnostních důvodů pracovat. Nás zadavatele i firmu zhotovitele kontrolovaly přísné státní inspekce.

Dominanta kostela je zpět

Čtvrtek, 27.7.2017

Díky velkému úsilí restaurátorů se už před poutí svaté Anny vrátil do našeho kostela hlavní oltář. Po roce a půl, kdy osmimetrový dřevěný oltář z roku 1895 postupně mizel, se v průběhu jednoho týdne opět ukázal v celé své velikosti na původním místě.

Zásah odborníků vrátil oltáři původní vzhled a barevnost, kterou si nikdo z místních již nepamatuje a na malinkých černobílých historických fotografiích je neprokazatelná. V živých barvách oltář jakoby v interiéru nyní povyrost a stal se naprosto nepřehlédnutelným, jak se o tom ostatně mohli přesvědčit lidé na pouti.

I když nám na dofinancování letošní čtyřsettisícové opravy schází ještě necelá čtvrtina, děkujeme všem, kteří nám finančně pomáhají. Doufáme, že se nám v příštím roce podaří uskutečnit poslední část a to opravu šesti soch na oltáři. Pak bude celé dílo hotové.

SOUL: Prázdninové střípky

Čtvrtek, 27.7.2017

Prázdninové měsíce jsou dobou výletů a cestami za odpočinkem i dobrodružstvím, poznáváním jiných míst, jiných kultur i lidí. Někteří členové SOUL se o letošních prázdninách vydali za poznáváním kulturních tradic i současným uměním chorvatského ostrova Hvar.

Místní galerie zvaly k výstavám obrazů a soch současných umělců, promenády obohatily dřevěné i kovové plastiky, večerním přístavem zněly známé i neznámé melodie. Opět se potvrdilo, že umění dokáže promlouvat jazykem srozumitelným lidem z různých koutů světa.

Lidé si ze svých cest často vozí suvenýry jako vzpomínku na prožité okamžiky. My jsme si na Hvaru vedle suvenýrů koupili i pár doplňků a světe div se! K žádnému zboží jsme neobdrželi účtenku natož elektronickou. Účtenková absence nám však určitě nezkazila radostné chvíle s přáteli i lidmi, s nimiž jsme se prázdninově setkávali.

Školní klub Mozek hodnotí školní rok

Čtvrtek, 27.7.2017

Klub Mozek funguje na škole už mnoho let. Z každé třídy se do tohoto spolku vybírají dva zástupci, kteří se pravidelně jednou za měsíc scházejí s vedoucí klubu, učitelkou Leonou Hrochovou.

Díky klubu Mozek máme na škole tematické dny, které navrhují zástupci (brýlový den, den s pokrývkou hlavy, pyžamový den, retro den atd.). Také dostáváme témata na ozdobení nástěnek ve třídách, které nám dává naše výtvarnice a zástupkyně ředitele paní Soňa Sosnová. Píšeme i články do školního časopisu Zrcadlo. Časopis obsahuje rozhovory s lidmi ze školy, zajímavosti ze světa, křížovky a mnoho dalšího.

Na Rybích slavnostech zahrají Radečci, Aneta a Střihavka

Pátek, 30.6.2017

Rychvaldské rybí slavnosti se chystají tradičně na první říjnovou sobotu (7. 10.), ale program je téměř hotov už nyní. Koho uvidíte na pódiu?

„Myslím, že největší ohlas bude mít šumperská kapela o5 a Radeček, jejíž písničky Máš mě na svědomí nebo Budu rád patří k nejhranějším v českých rádiích. Všechny generace určitě zaujme bývalá Supestar a dnes už stálice populární hudby Aneta Langerová a příznivci tvrdší hudby si určitě užijí vystoupení Kamila Střihavky,“ prozradila za pořadatele některé z hostů slavností Věra Cieslarová s tím, že program bude ještě mnohem pestřejší. 

Slunovrat mezi kapkami deště

Pátek, 30.6.2017

Ti, kdož se nenechali odradit kapkami deště a zavítali v sobotu 17. června do farské zahrady Husitského sboru, určitě nelitovali. Letošní oslava letního slunovratu, kterou pořádaly již tradičně rychvaldské spolky SOUL a Shanti academy, se opravdu vydařila. Pestrý program nenarušil ani déšť, který občas pokropil návštěvníky slavnosti.

Tradiční soutěž O nejchutnější rychvaldskou buchtu, soutěž v petangue, bubnování, koncert na violoncella manželů Hanouskových a pana Hališky a vystoupení kouzelnice Radany nově doplnilo malování na obličej i cvičení chi-kungu.

„Dokonale zorganizováno, pobavili jsme se, potěšili dušičky, souzněli. Vy jste byli naše sluníčka! Díky!“ Toto jsou slova jedné zúčastněné rodiny.

Rychvaldem zn ěl rock, grunge i heavy metal...

Pátek, 30.6.2017

Kulturní komise ve spolupráci s městem Rychvald totiž uspořádala svůj první Hudební minifest, který přilákal na náměstí téměř 80 posluchačů.

Největší potlesk sklidily kapely Grog a Reconquista. Mezi účinkujícími byla i předsedkyně kulturní komise Leona Hrochová, která zpívala s hudební skupinou Complete Mind. Podpořili jsme tak
amatérské kapely, jejichž někteří členové jsou z Rychvaldu. Velmi nás potěšila slova chvály z úst vedoucí odboru školství i od dalších posluchačů.

Děkujeme všem za účast a báječnou atmosféru a doufáme, že se za rok sejdeme znovu, třeba při jiném hudebním stylu.

Vydařený happening ZUŠ OPEN

Čtvrtek, 29.6.2017

S písní na rtech a hudbou vyšel v úterý 30. května odpoledne průvod žáků Základní umělecké školy v Rychvaldě. Prošel kolem hasičárny, zazpíval na náměstí Míru a pak se přesunul do zahrady Husova sboru, kde si žáci a učitelé ZUŠ připravili program pro veřejnost.

Akce byla součástí projektu ZUŠ OPEN, jehož patronkou je světoznámá operní pěvkyně Magdalena Kožená. Jejím cílem je představení potřebnosti a kvality práce základních uměleckých škol.

Video z akce je k vidění na youtube.com ZDE

Italské trio v Husově sboru

Středa, 7.6.2017

Svatováclavský hudební festival zve na letní koncert v Rychvaldu, který se uskuteční v neděli 18. června od 15 hodin v Husově sboru v rámci cyklu Čtvero ročních období.

Návštěvníci se mohou těšit na trio Classico Terzetto Italiano, hrající na flétnu, housle a kytaru. Italští hudebníci, specializující se na interpretaci na autentické staré nástroje, zahrají skladby Ferdinanda Carulliho, Francesca Molina a Wenzeslause Matiegky. 

„Neapolský skladatel Ferdinando Carulli je jedním z největších autorů skladeb pro trio flétna – housle – kytara. Tato formace se stala velmi populární v prvních letech 19. století, kdy hudba přestala být doménou šlechty nebo vyšších vrstev společnosti,“ upřesnil člen Classica Terzetta Italiana Francesco Biraghi, který hraje na nástroj londýnského stavitele kytar Louise Panorma z roku 1838.

Program noci kostelů

Středa, 7.6.2017

Pátek 9. června

Katolický kostel sv. Anny
17:00 mše svatá
17:55 vyzvánění zvonů
18:00 společné zahájení u studny na husitské zahradě
18:30 malý koncert lesních rohů
18:45 přístupná kostelní věž, výstavka liturgických předmětů, ukázka křesťanské literatury, ochutnávka mešního vína, „Slovo pro tebe“ a „Zeď nářků, chval a díků“; pro děti: výroba svící ze včelího
vosku a „Detektivem po kostele“
20:30 vystoupení žáků a učitelů ZUŠ Rychvald
21:00 Večer barokních árií (zpěv M. Monczková, varhany R. Molesworth)
21:30 chrám ve světle svící
21:45 večerní modlitba chval a proseb
22:30 zakončení

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Kultura