Kultura

Vítejte v Rychvaldu. Welcome to Rychvald

Pondělí, 13.2.2017

Již počtvrté přivítá spolek SOUL zahraniční studenty na mezinárodním setkání v Rychvaldu. Tentokrát k nám zavítají studenti zapojeni do projektu EDISON, který spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéry.

Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními
studenty, se může každý z nás přesvědčit o nutnosti studovat cizí jazyky a učit se nebát odlišného.

Zveme vás tedy na setkání se zahraničními studenty, které se uskuteční ve čtvrtek 23. února v 15:30 v prostorách školicího centra Silma v Rychvaldu.

Další případné informace o mítinku podá Mirka Kopčajová, tel. 724 191 277

Myslivci chystají ples

Sobota, 7.1.2017

Je tady doba zábav, plesů a candrbálů a tak mi dovolte, abych Vás za všechny rychvaldské myslivce opět co nejsrdečněji pozval na tradiční MYSLIVECKÝ PLES.

Uskuteční se v sobotu 25. února 2017 v prostorách kulturního domu města Rychvald. Začátek je ve 20 hodin. Vše, co na plese má být, tam bude, a vy si jen s sebou vezměte dobrou náladu.

Informace o prodeji vstupenek bude zveřejněna na plakátech. Na vaši hojnou účast se těší celý myslivecký kolektiv.

„Kultura se nedědí, kultura se dobývá.“

Sobota, 7.1.2017

(Karel Taige)

…a jak ji dobývala Kulturní komise Rychvald v roce 2016?

Začátek roku 2016 jsme přivítali „Novoročním koncertem kvarteta JFO“ v husitském kostele. Velké oblibě se těšila „Přehlídka rychvaldských talentů“, která také umožnila účinkujícím vystoupit na tradičních Rybích slavnostech. Nadšení dětí při „Halloweenských hrátkách“ nás přesvědčilo o tom, že by se tahle akce mohla stát do budoucna tradicí.„Beseda o Rychvaldském zámku“ přilákala stovku zájemců.  Značným obohacením pro místní muzikanty a kapely byla „Jam Session“, na které účastníci předvedli vlastní tvorbu či zahráli a zazpívali známé písně.  Také zajímavé besedy „Etický odkaz A. Schweitzera“ a „Tradiční čínská medicína“ byly pro některé občany přínosem.

Předvánoční setkání se seniory v DPS

Sobota, 7.1.2017

Předvánočním setkáním s obyvateli Domu s pečovatelskou službou již tradičně završujeme naši celoroční bohatou činnost věnovanou seniorům. Letos tomu nebylo jinak: předvánoční posezení s punčem se konalo 12. prosince 2016 v kulturní místnosti DPS.

Malé pohoštění střídala vynikající zábava, kterou připravila předsedkyně MS ČČK Marie Nadkanská. Vánoční vyprávění a verše prokládala vtipy, pak jsme si připomněli několik koled i zábavné cvičení paměti. Bylo by škoda nezmínit se o báječném punči, který předsedkyně také vlastnoručně připravila. Následovalo poděkování všem, kdo se podílejí v DPS na pomoci pro Malawi pletením dek nebo sbírkou na kozy. Popřáli jsme si krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a šťastné vykročení do nového roku 2017, kdy se hned o prvním lednovém pondělí chystáme na další pravidelnou kavárnu.

Závěrem bychom rádi popřáli všem našim spoluobčanům úspěšný rok 2017.

Jak sehnat lístky na ples hasičů?

Sobota, 17.12.2016

SDH Rychvald oznamuje zájemcům o vstupenky na ples jeho termín a možnost koupě vstupenek.

Ples - Pochování basy se bude konat 4. 3. 2017. Z organizačních důvodů letos nebude možná rezervace vstupenek tak, jako tomu bylo v minulých letech.

Prodej vstupenek bude probíhat v Hasičské zbrojnici ve středu 7. 12. 2016 od 16:00 do 18:00. Cena vstupenky je 400 Kč. Případné další termíny prodeje budou upřesněny.

Když v kostele něco chybí

Sobota, 17.12.2016

Nedávno se jeden nepravidelný návštěvník našeho kostela osmělil a nahlas povídá: „Nechybí tady něco? Je to tu tak nějak jinak.“ Odpověď ho uspokojila a zároveň zaskočila. „Ano, máte pravdu. Schází zde osm metrů
hlavního oltáře.“

Už devět měsíců probíhá rekonstrukce hlavního oltáře v kostele sv. Anny. Podařilo se ukončit I. a II. etapu restaurátorských prací. Na původní místo se vrátil zrestaurovaný svatostánek. Opravu oltářní mensy už restaurátoři také dokončili. V průběhu prací se ale zjistilo, že celá na výšku osmimetrová architektura oltáře je natolik nestabilní, že hrozí její zřícení. Proto byla nakonec celá rozebrána a po částech převezena do ateliéru restaurátorů.

Obrázky ovládly Rychvald

Sobota, 17.12.2016

Více než stovka účinkujících, sál nabitý obecenstvem k prasknutí a všude dobrá nálada, to byly první listopadovou sobotu Obrázky z Rychvaldu.

Celoměstská akce rychvaldských spolků, škol i jednotlivců ukázala, že když se spojí nadšení a chuť společně tvořit a pracovat, lze dokázat hodně. A skutečně hodně toho bylo k vidění, jak se můžete přesvědčit ve fotogalerii.

Poděkování si tedy zaslouží nejenom všichni účinkující, ale mnoho dalších, kteří se na přípravě i průběhu akce podíleli, a v neposlední řadě vedení města Rychvald. Bez jejich podpory, a to nejenom finanční, by se podobná slavnost nemohla uskutečnit.

Pokud jste se Obrázků z Rychvaldu nemohli zúčastnit, či se chcete znovu ponořit do jejich radostné atmosféry, máte možnost získat DVD v Kulturním domě Rychvald u paní Cieslarové.

FOTO: Lena Chlebounová

Děti pomohly odčarovat Mikuláše

Sobota, 17.12.2016

Myška Klárka a veverka Terka z divadélka Ententýky si od první chvíle svého představení získaly děti ke spolupráci na odčarování začarovaného Mikuláše. Dění na jevišti a spontánní reakce dětí nás dospělé mnohdy velmi rozesmály. Radost dětí z příchodu Mikuláše byla pak o to větší, že samy pomohly s jeho odčarováním a navíc dostaly i mikulášský balíček.

Toto vše se událo v sobotu 26. listopadu v KD v Rychvaldu, kde již tradičně místní skupina ČČK pozvala naše nejmladší na setkání s Mikulášem, andělem a čertem. Celkem 111 dětí a jejich početný doprovod zaplnili sál
kulturního domu tak, že „praskal ve švech“. Tyto akce pro děti připravujeme velice rádi již 18 let a děkujeme Vám, že naši snahu oceňujete vždy svou hojnou účastí. Moc si toho vážíme. Potěšilo by nás, kdyby i ostatní akce, které každým rokem pro občany připravujeme, se těšily stejnému zájmu, jako ty pro děti.

Milovníci dobré zábavy se sešli na Vinobraní

Neděle, 6.11.2016

Další úspěšný ročník Vinobraní s místní skupinou Českého červeného kříže se uskutečnil v sobotu 22. října v sálu kulturního domu. Byl uspořádán opět v country stylu, který se loni velice osvědčil, a hosté se při něm i letos velice dobře bavili.

Vedení MS ČČK v čele s předsedkyní Marií Nadkanskou připravilo na celý večer zajímavý program, bohaté domácí občerstvení i výborné víno z jižní Moravy.  K poslechu, ale hlavně k tanci hrála country kapela Šviháci. Kdo tance v tomto stylu neuměl, mohl se jim při odborném vedení během večera naučit, nebo si jen prostě s kapelou zazpívat.

Na správném country bálu nesmějí chybět kovbojské disciplíny. O jejich prezentaci se postarali zruční členové Western clubu Black and Brown. Jejich ukázky práce s lasem i bičem sklidily velký obdiv. 

Rodák Ladislav Suchý se vrátil s osoblažskými ochotníky

Neděle, 6.11.2016

V sobotu 29. října zavítali na „prkna, která znamenají svět“ kulturního domu v Rychvaldě ochotníci z Osoblahy, kteří zde představili svou novou divadelní hru "Karel IV. u nás".

Komediálně a lehce pojatá hra, s notnou dávkou nadsázky, měla divácký úspěch. Hra vznikla jako připomínka k výročí osobnosti a velikána českých dějin Karla IV. Hlavní zápletkou celé hry byl Karel a jeho ženy. Pod hrou je autorsky podepsán rychvaldský rodák Ladislav Suchý. V současné době předseda, režisér ale i scénárista osoblažských ochotníků.

Rychvaldskému publiku není rozhodně neznámý. Několik let totiž působil i ve zdejším ochotnickém souboru, kde ztvárnil několik desítek rolí a roliček. Připomenout si jej můžete třeba v roli mouchy nebo Mr. Beana. "Lidi se hodně tomu smáli, měli to rádi a de facto jsem tam nemusel umět žádný text a bylo to jednoduché," řekl Ladislav Suchý ke své asi nejoblíbenější roli.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Kultura