Premiéra školních zpěváků

Středa, 7.6.2017

Koncert pěvecké skupiny, který uspořádala Kulturní komise ve spolupráci s městem Rychvald, pozitivně naladil celý sál. 

Ve čtvrtek 18. května se naše pěvecká skupina ZŠ Rychvald ukázala na veřejnosti úplně poprvé. Přestože funguje od září letošního školního roku, první vystoupení se vydařilo a bylo pro zpěváky nejen radostí, ale hlavně velkou zkušeností.

Zazněly písně lidové i populární, a to nejen sborově, ale také sólově. Na kytaru nás doprovázel Vojta Mikuš, který je úžasným sólistou naší skupiny. Nechybělo i něco z vlastní tvorby bývalého žáka Tomáše Becka, se kterým ráda spolupracuji. Celým koncertem nás s úsměvem provázela talentovaná Hanička Gavlasová. Velký dík patří i dalšímu bývalému žákovi Dominiku Horákovi, který celý koncert zvučil a zapůjčil nám techniku ze svého nahrávacího studia.

Jsme také rádi za hojnou účast - sál byl překvapivě zcela zaplněn a to nejen rodinami zpěváků. Podpořili nás totiž i další občané Rychvaldu - učitelé ze ZŠ i MŠ a také celý skautský oddíl Skarabeus. Moc děkujeme!

Autor: 
Leona Hrochová