Program noci kostelů

Středa, 7.6.2017

Pátek 9. června

Katolický kostel sv. Anny
17:00 mše svatá
17:55 vyzvánění zvonů
18:00 společné zahájení u studny na husitské zahradě
18:30 malý koncert lesních rohů
18:45 přístupná kostelní věž, výstavka liturgických předmětů, ukázka křesťanské literatury, ochutnávka mešního vína, „Slovo pro tebe“ a „Zeď nářků, chval a díků“; pro děti: výroba svící ze včelího
vosku a „Detektivem po kostele“
20:30 vystoupení žáků a učitelů ZUŠ Rychvald
21:00 Večer barokních árií (zpěv M. Monczková, varhany R. Molesworth)
21:30 chrám ve světle svící
21:45 večerní modlitba chval a proseb
22:30 zakončení

Husův sbor
18:00 ekumenické setkáním u studny na farní zahradě Husova sboru. Zpěv, hudba, úvodní slova obou duchovních: Petra Smolka a Jany Šilerové.
18:30 Koncert varhany a hoboj
19:00 Výtvarník Václav Šípoš nám ukáže, jak vznikalo písmo. Interaktivní program pro dospělé i děti. Malovátka a papír dostanete.
20:00 Egon Bondy - Profesor L. Průša nás i letos seznámí s dalším filosofem a básníkem, buřičem a mágem.
20:40 Varhany, hoboj
V kostele bude instalována fotografická výstava Františka Horvátha „Očima generací“, kterou doplní výrazový tanec. 
Pohoštění připraveno. Všichni se na vás moc těšíme.

Autor: 
Petr Smolek, Jana Šilerová