Školní klub Mozek hodnotí školní rok

Čtvrtek, 27.7.2017

Klub Mozek funguje na škole už mnoho let. Z každé třídy se do tohoto spolku vybírají dva zástupci, kteří se pravidelně jednou za měsíc scházejí s vedoucí klubu, učitelkou Leonou Hrochovou.

Díky klubu Mozek máme na škole tematické dny, které navrhují zástupci (brýlový den, den s pokrývkou hlavy, pyžamový den, retro den atd.). Také dostáváme témata na ozdobení nástěnek ve třídách, které nám dává naše výtvarnice a zástupkyně ředitele paní Soňa Sosnová. Píšeme i články do školního časopisu Zrcadlo. Časopis obsahuje rozhovory s lidmi ze školy, zajímavosti ze světa, křížovky a mnoho dalšího.

Vše je pečlivě bodováno. Mezi bodované úkoly patří i péče o květiny, které každé třídě kontroluje jednou do měsíce naše bioložka, paní učitelka Kunčická. Neotálíme ani v úklidu tříd, který jednou týdně bodují paní uklízečky. Hodnotí se také úklid kolem školy, účast v porotě (např. na Drakiádě nebo v soutěži o logo školy) a bonusové úkoly. Všechna hodnocení se předají vedoucí klubu Mozek, která si vše procentuálně vypočítá a pro informaci žáků vytiskne i měsíční umístění tříd.

Vítězné třídy dostaly sladkou odměnu, odměněni byli i aktivní žáci 2. stupně, kteří se podíleli na všech aktivitách. Děkujeme Spolku rodičů, který nám na odměny přispěl nemalou finanční částkou.

A co příští rok? Můžeme už předem oznámit, že chystáme školní hymnu a hodně dalších věcí. Určitě je na co se těšit.

Autor: 
Denisa Krečmerová a Hana Gavlasová (7. B)