Dominanta kostela je zpět

Čtvrtek, 27.7.2017

Díky velkému úsilí restaurátorů se už před poutí svaté Anny vrátil do našeho kostela hlavní oltář. Po roce a půl, kdy osmimetrový dřevěný oltář z roku 1895 postupně mizel, se v průběhu jednoho týdne opět ukázal v celé své velikosti na původním místě.

Zásah odborníků vrátil oltáři původní vzhled a barevnost, kterou si nikdo z místních již nepamatuje a na malinkých černobílých historických fotografiích je neprokazatelná. V živých barvách oltář jakoby v interiéru nyní povyrost a stal se naprosto nepřehlédnutelným, jak se o tom ostatně mohli přesvědčit lidé na pouti.

I když nám na dofinancování letošní čtyřsettisícové opravy schází ještě necelá čtvrtina, děkujeme všem, kteří nám finančně pomáhají. Doufáme, že se nám v příštím roce podaří uskutečnit poslední část a to opravu šesti soch na oltáři. Pak bude celé dílo hotové.

Autor: 
Petr Smolek