Kříže uprostřed běžného života

Pondělí, 5.3.2018

Rychvald má nejen dva kostely, ale také několik kapliček a mnoho křížů. I díky čtenářským fotografickým soutěžím pana Urbánka v minulých ročnících Zpravodaje jsme si těchto křížů mohli všimnout a něco se o nich a jejich historii dovědět. Mnohdy byly postaveny na místech tragických událostí. S těžkostmi se v životě potýkáme všichni.

Některé situace jsou ale velmi zdrcující a do nebe volající. Při nich se lidé ptají, jak je to možné a jestli je možné po nich ještě doufat a věřit. I třeba v to, že Bůh existuje a stará se o nás. Kříže v mnoha koutech Rychvaldu jednak svědčí o tom, že nikde život není bez potíží, ale také o tom, že navzdory nejhoršímu se lidé přece jen rozhodli doufat v Boha a postavili si před oči kříž s Ježíšem jako znamení bolesti a naděje. Kříže chtěly kolemjdoucí povzbudit, aby nezasévali nová utrpení, aby se snažili ztrápeným ulehčit a aby doufali, že Boží život bude mít nakonec poslední slovo.

Co celý rok mlčky sdělují kříže v našich ulicích, to otevřeně chceme jako křesťané vyjádřit při ekumenické křížové cestě letos na Velký pátek 30. března. Husité i katolíci společně chceme projít s modlitbou od 14 hodin od kaple u hřbitova k oběma kostelům. Budeme při tom prosit, ať neseme břemena jedni druhých a ať věříme v konečné vítězství Boží dobroty.

Autor: 
Petr Smolek