Rychvaldské hudební jaro ušima ředitelky ZUŠ

Čtvrtek, 2.6.2016

Dozněly poslední majestátní tóny Cum de core v podání všech zúčastněných sborů, kterým se uzavřel 4. ročník Rychvaldského kulturního jara. Napětí opadlo a zůstala radost a uspokojení z toho, že přes určité organizační problémy vše dobře dopadlo.

O třech „dospěláckých“ sborech se v odborné veřejnosti už dlouho ví a hovoří v superlativech a ani v onu neděli nezklamaly. Ale pro mě osobně byl obrovským a milým překvapením dětský pěvecký sbor „Adijamus“ ze ZUŠ V. Petrželky z Ostravy-Hrabůvky se sbormistryní Janou Adamusovou. Intonační a hlasová čistota, preciznost provedení, široká škála dynamických nuancí a celkový výraz provedení všech skladeb bylo na profesionální úrovni. Sbor vznikl teprve před pěti lety a za jeho úspěchem stojí tvrdá práce, ale především nadšení a obětavost žáků, učitelů, ale i rodičů dětí, kteří je v jejich úsilí podporují.

Rychvaldskou ZUŠ s velkým úspěchem reprezentovalo kytarové oddělení, jehož kytarový soubor ve spolupráci s kytarovým souborem ZUŠ V. Petrželky z Ostravy-Hrabůvky pod vedením pana učitele J. Kolesára předneslo s velkým nasazením čtyři skladby. A věřte, že slyšet dvacetičlenný kytarový soubor je skutečný zážitek.

Spojení hry na violu a cemballo není úplně běžnou záležitostí a my jsme měli možnost si vyslechnout v podání našich učitelek Hany Indruchové a Lenky Černíkové-Vjaclovské Sonátu g moll pro violu a cembalo Henryho Ecclesse. Klid této skladby, umocněný atmosférou a akustikou prostoru kostela, přenesl posluchače na chvíli do úplně jiné dimenze.

Za to, že se na každý další ročník festivalu těším, patří poděkování paní Janě Šmídlové. Nejen za to, že s myšlenkou tohoto setkávání přišla, ale i za to, s jakým nasazením už téměř rok předem plánuje, organizuje a zařizuje vše potřebné pro to další. Nejen za sebe, ale snad i jménem uměnímilovných občanů Rychvaldu děkuji Janě Šmídlové a jejím spolupracovníkům za přípravu, radnímu Ladislavu Sitkovi za podporu a krásná slova v úvodu festivalu a všem účinkujícím za nádherný kulturní zážitek.

Autor: 
Vlasta Matonogová