Kultura

Italské trio v Husově sboru

Středa, 7.6.2017

Svatováclavský hudební festival zve na letní koncert v Rychvaldu, který se uskuteční v neděli 18. června od 15 hodin v Husově sboru v rámci cyklu Čtvero ročních období.

Návštěvníci se mohou těšit na trio Classico Terzetto Italiano, hrající na flétnu, housle a kytaru. Italští hudebníci, specializující se na interpretaci na autentické staré nástroje, zahrají skladby Ferdinanda Carulliho, Francesca Molina a Wenzeslause Matiegky. 

„Neapolský skladatel Ferdinando Carulli je jedním z největších autorů skladeb pro trio flétna – housle – kytara. Tato formace se stala velmi populární v prvních letech 19. století, kdy hudba přestala být doménou šlechty nebo vyšších vrstev společnosti,“ upřesnil člen Classica Terzetta Italiana Francesco Biraghi, který hraje na nástroj londýnského stavitele kytar Louise Panorma z roku 1838.

Program noci kostelů

Středa, 7.6.2017

Pátek 9. června

Katolický kostel sv. Anny
17:00 mše svatá
17:55 vyzvánění zvonů
18:00 společné zahájení u studny na husitské zahradě
18:30 malý koncert lesních rohů
18:45 přístupná kostelní věž, výstavka liturgických předmětů, ukázka křesťanské literatury, ochutnávka mešního vína, „Slovo pro tebe“ a „Zeď nářků, chval a díků“; pro děti: výroba svící ze včelího
vosku a „Detektivem po kostele“
20:30 vystoupení žáků a učitelů ZUŠ Rychvald
21:00 Večer barokních árií (zpěv M. Monczková, varhany R. Molesworth)
21:30 chrám ve světle svící
21:45 večerní modlitba chval a proseb
22:30 zakončení

Premiéra školních zpěváků

Středa, 7.6.2017

Koncert pěvecké skupiny, který uspořádala Kulturní komise ve spolupráci s městem Rychvald, pozitivně naladil celý sál. 

Ve čtvrtek 18. května se naše pěvecká skupina ZŠ Rychvald ukázala na veřejnosti úplně poprvé. Přestože funguje od září letošního školního roku, první vystoupení se vydařilo a bylo pro zpěváky nejen radostí, ale hlavně velkou zkušeností.

Zazněly písně lidové i populární, a to nejen sborově, ale také sólově. Na kytaru nás doprovázel Vojta Mikuš, který je úžasným sólistou naší skupiny. Nechybělo i něco z vlastní tvorby bývalého žáka Tomáše Becka, se kterým ráda spolupracuji. Celým koncertem nás s úsměvem provázela talentovaná Hanička Gavlasová. Velký dík patří i dalšímu bývalému žákovi Dominiku Horákovi, který celý koncert zvučil a zapůjčil nám techniku ze svého nahrávacího studia.

Ritmo oslavilo 30. výročí: FOTOGALERIE

Středa, 7.6.2017

Kdo o sobě může říct, že dvakrát po sobě vyprodá havířovský KD Petra Bezruče? Karel Gott... a Ritmo!

Přehlídka k 30. výročí Ritma (uskutečněná až v 31 roce činnosti) v Havířově byla velmi zdařilá. “Pro mě osobně to byl opravdu mimořádný zážitek. Děkuji Katce Matušínské, celému jejímu týmu i všem dětem, nejen za tento “koncert”,” řekla dojatá starostka Šárka Kapková při odchodu ze sálu.

Těm, kteří v Havířově nebyli, přibližujeme atmosféru alespoň malou fotoreportáží.

Na Rychvaldském kulturním jaru vystoupí i hosté z Polska a luhačovický Janáček

Čtvrtek, 11.5.2017

V neděli 28. května v 15 hodin se v rychvaldském Husové sboru sejdou příznivci hudby a především sborového zpěvu. Bude se zde konat jubilejní, již pátý ročník festivalu Rychvaldské kulturní jaro.

Tuto veřejností hojně navštěvovanou kulturní akci každoročně pořádá Ostravský smíšený sbor ve spolupráci s městem Rychvald a ZUŠ Rychvald. V rámci letošního ročníku se představí:

ZUŠ zve na koncert, Slavíka i veselici

Čtvrtek, 11.5.2017

Ráda bych Vás pozvala na další akce naší školy, kterých se však můžete zúčastnit nejen jako posluchači, ale zapojit se i aktivně.

První z nich je Koncert ke Dni matek, který se uskuteční v úterý 9. května v 16:30 v Husově sboru a jehož součástí bude opět i vystoupení sboru učitelů, rodičů a příznivců školy.

S vámi nás baví svět aneb 15 let spolu

Středa, 10.5.2017

28. března tomu bylo přesně patnáct let, kdy se zaměstnanci MŠ Rychvald-Václav dohodli, že pobaví své kolegy a zahrají Mrazíka. Představení mělo úspěch, a tak se zanedlouho přidali i další nadšenci a ochotnické divadlo bylo na světě.

První veřejnou hru nazvanou, Čí je to dítě aneb Slunce, seno a pár facek představili 19. listopadu 2002.

Slunce seno jahody, Mrazík, Marečku podejte mi péro, Bohuš, to jsou jen některé z mnoha příběhů a postav, které rychvaldští ve svém svérázném podání oživili na pódiu.

Dělat divadlo je vášeň. Kdo tomu jednou propadne, je navždy ztracen. Dělat ochotnické divadlo je dvojnásobná vášeň. Musí být. Divadlo je koníčkem ochotníků, kterým se zabývají po pracovní době. Tuto činnost dělají z vlastní ochoty. Rychvaldští ochotníci tuto vášeň již provozují neuvěřitelných 15 let.

Na Velký pátek katolíci i husité společně

Středa, 10.5.2017

Pátek před Velikonocemi byl již druhý rok slaven v naší zemi jako státní svátek. Jsme rádi, že jsme se v tomto dni mohli katolíci i husité sejít ke společné modlitbě a symbolicky si připomínat v ulicích našeho města tu cestu, kterou Ježíš prošel v ulicích Jeruzaléma před dvěma tisíci lety před svým ukřižováním.

Paní biskupce Janě Šilerové i katolickému knězi Petru Smolkovi díky za vedení modlitebního rozjímání, při kterém více než čtyři desítky přítomných putovaly od kaple u hřbitova, přes kapli u obecního úřadu, Husův sbor, kapli u Bodingera až do kostela svaté Anny.

Naše putování nám dalo vstoupit nejen do rychvaldských kapliček, kterých si někteří prvně povšimli, i když kolem nich třeba léta chodí, ale i do tzv. Božího hrobu, kterým se husité ve svém kostele mohou pochlubit. Nejvíc jsme však mohli proniknout do zvěsti, kvůli které je jeden pátek v roce pro nás opravdu Velký.

Vítejte v Rychvaldu. Welcome to Rychvald

Pondělí, 13.2.2017

Již počtvrté přivítá spolek SOUL zahraniční studenty na mezinárodním setkání v Rychvaldu. Tentokrát k nám zavítají studenti zapojeni do projektu EDISON, který spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéry.

Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními
studenty, se může každý z nás přesvědčit o nutnosti studovat cizí jazyky a učit se nebát odlišného.

Zveme vás tedy na setkání se zahraničními studenty, které se uskuteční ve čtvrtek 23. února v 15:30 v prostorách školicího centra Silma v Rychvaldu.

Další případné informace o mítinku podá Mirka Kopčajová, tel. 724 191 277

Myslivci chystají ples

Sobota, 7.1.2017

Je tady doba zábav, plesů a candrbálů a tak mi dovolte, abych Vás za všechny rychvaldské myslivce opět co nejsrdečněji pozval na tradiční MYSLIVECKÝ PLES.

Uskuteční se v sobotu 25. února 2017 v prostorách kulturního domu města Rychvald. Začátek je ve 20 hodin. Vše, co na plese má být, tam bude, a vy si jen s sebou vezměte dobrou náladu.

Informace o prodeji vstupenek bude zveřejněna na plakátech. Na vaši hojnou účast se těší celý myslivecký kolektiv.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Kultura