Kultura

Oprava oltáře začala nálezem pokladu

Pondělí, 2.5.2016

Když jsme v úterý 5. dubna našli při rozebírání hlavního oltáře v kostele sv. Anny dva staré zapadlé štětce, smáli jsme se, že jsme našli poklad. Nikdo z nás netušil, že o pár minut později najdeme poklad skutečný.

Díky dotaci Ministerstva kultury jsme letos zahájili celkovou rekonstrukci novogotického hlavního oltáře z r. 1895. Na výšku téměř osmimetrový dřevěný oltář, poškozený červotočem, válkami a jinými vlivy, se po zásahu restaurátorů vrátí do své původní krásy a barevnosti. Protože celkové náklady přesahují 800.000 Kč, v letošním roce se podaří v restaurátorském ateliéru opravit jen spodní část oltáře.

Květinky v knihovně

Pondělí, 2.5.2016

Předškolní období hraje ve vytváření vztahu ke knize nejdůležitější roli. Pokud bude mít dítě dostatek vhodných podnětů seznamování se s různými typy knih, utvoří si do budoucna  pozitivní vztah ke knize, literatuře a vzdělávání vůbec.

V mateřské škole se téměř všechny vzdělávací činnosti odvíjejí od práce s knihou. Denně dětem předčítáme, děti přinášejí knihy z domova, ty rovněž využíváme při práci s nimi. Přestože děti z naší třídy Květinka patří k těm nejmladším na MŠ, rozhodli jsme se s nimi letos v březnu navštívit místní knihovnu. Po dohodě s paní knihovnicí jsme jako téma naší návštěvy vybrali u dětí tolik oblíbené pohádky.

Nabídka ZUŠ: Přijďte si zazpívat do sboru ke Dni matek

Pondělí, 18.4.2016

V úterý 10. května v 16. 30 se v Husově sboru v Rychvaldu koná Koncert ke Dni matek. Jeho součástí bude i vystoupení sboru žáků, učitelů a příznivců školy, v jejichž podání uslyšíte Canticorum Jubilo barokního skladatele G. F. Händela.

Chcete-li si s námi zazpívat, velmi rádi Vás uvítáme na zkouškách sboru 21. a 28. dubna a 5. května v 18:00 hodin v koncertním sále naší školy.

Šest dubnových akcí v rychvaldské ZUŠ

Pondělí, 4.4.2016

Po maratonu třinácti třídních předehrávek, na kterých se veřejnosti představili všichni žáci hudebního oboru naší školy, jsou před námi další významné akce.

Můžeme se těšit na tři absolventské koncerty, na kterých studium prvního nebo druhého stupně ukončí celkem 21 žáků v oborech hra na klavír, na housle, na kytaru, na trubku, v sólovém zpěvu, ve výtvarném a v literárně dramatickém oboru. Koncerty se uskuteční ve dnech 12. a 26. dubna a 3. května v 16.30 v koncertním sále školy.

SOUL za hranicemi Rychvaldu

Pondělí, 4.4.2016

S africkými bubny djembe se začátkem března vypravili členové spolku SOUL na své další vystoupení za hranicemi našeho města.

V zaplněné michálkovické knihovně nejenom představili část svého repertoáru, ale seznámili také návštěvníky s muzikoterapií právě na tyto neobvyklé hudební nástroje.

Program nazvaný Divadlo ruku v ruce s hudbou připravili učitelé a žáci místní školy a Souláky pozvali jako hudební hosty. Pátečního podvečera si tak užili nejenom diváci, kteří si mohli na djembe zahrát, ale i všichni účinkující. Po závěrečném potlesku si diváci i účinkující slíbili, že se příští rok znovu sejdou a potěší sebe i hosty novým programem.

Vzájemná spolupráce mezi městy, spolky, školami a dalšími organizacemi je velmi prospěšná tehdy, přináší-li radost a hezké chvíle. A hezké chvíle zažili všichni, kteří strávili ten březnový podvečer v dobré společnosti
bezvadných lidí.

Příběh o mém snu

Pondělí, 4.4.2016

Zveřejňujeme jednu z úspěšných prací soutěže Rychvald - Město snů, kterou uspořádala společnost FCC Česká republika.

Jednoho krásného dne jsem se probudila a venku padal bílý sníh. Byla jsem ráda. Všude ve městě panovala vánoční pohoda. Lidé se měli rádi a zlu tady byly dveře zavřené na petici.

Šla jsem ven dát ptáčkům zrní do krmítka a také jsem zašla do lesa připravit něco zvířatům do krmelce, aby měla něco na zub. Mezitím, co jsem odešla, moje maminka začala dělat těsto na perníčky. Ve městě byl jenom pořádek a čistota. Všichni tady třídili, odpadky tu nebyly.

Zavolala jsem své kamarádce, jestli by nechtěla přijít. Jmenovala se Zuzka. Řekla mi, že přijde. Dováděly jsme spolu až do večera. A povídaly jsme si o našem městě, že není ani malé, ani velké. Zkrátka tak akorát útulné. Za městem se rozkládá velký les. Protéká jím řeka, právě teď je zamrzlá. V lese žije plno zvířat a my máme to štěstí, že žijeme s rodinou v domečku právě kousek od toho lesa.

Doktor Maďar na besedě děkoval za dar pro Malawi

Čtvrtek, 25.2.2016

Nejen pro pletařky dek pro Malawi, ale i pro další zájemce uskutečnilo vedení místní skupiny Českého červeného kříže 17. února besedu v Kulturním domě s Doc. MUDr. Rastislavem Maďarem, Ph.D., předsedou a zakladatelem česko-slovenského neziskového občanského sdružení International Humanity. Ten nás slovem i obrazem zavedl do samotného nitra této země na jihovýchodě Afriky, tedy tam, kam poputují deky, které upletly členky MS ČČK, seniorky z DPS a další dobrovolníci.

Březen v ZUŠ: předehrávky a koncert s rodiči

Čtvrtek, 25.2.2016

Březnový život naší školy se již tradičně ponese v duchu veřejných třídních předehrávek.

Bude jich i  přes týdenní jarní a jednodenní velikonoční prázdniny (s výjimkou těch, které již proběhly nebo se teprve uskuteční) letos sedm. Žáci na nich předvedou svým příbuzným a veřejnosti, jak zvládli interpretaci skladeb, na kterých spolu se svými učiteli pracovali v prvním pololetí školního roku, jak ve svém studiu pokročili a kolik dovedností, které jim učitelé vštěpovali, stačili vstřebat. Jinak řečeno slovy česko-britského spisovatele, novináře a dramatika Benjamina Kurase, jak daleko došli na své cestě „klestění zarostlého chodníčku“ k hudbě.

Přihláška na Přehlídku rychvaldských talentů

Středa, 10.2.2016

Zveřejňujeme přihlášku na Přehlídku rychvaldských talentů - ke stažení tady.

Přihlásit se mohou místní tanečníci, zpěváci, recitátoři, hudebníci, komedianti, akrobati, skladatelé, spisovatelé, malíři, fotografové atd. Ukázat svůj talent mohou děti, teenageři, dospělí, důchodci či rodiče spolu s dětmi, různá seskupení atd. Akce se uskuteční 28. dubna 2016 v Kulturním středisku Rychvald, kde je k dispozici také papírová verze přihlášky (zde i odevzdat). Elektronickou verzi můžete poslat na mail leona.hrochova@seznam.cz.

V případě dotazů pište nebo volejte 731 443 450.

Beseda o dekách, Malawi i o těch, jimž pomáháme

Pátek, 29.1.2016

Zajímá vás, kam putují deky, na které jste upletli čtverce, scelovali je nebo na jejichž zhotovení jste věnovali klubíčka vlny?

Odpověď na tuto otázku, ale také na vše, co byste chtěli vědět o přímé humanitární pomoci pro nemocné děti v africkém Malawi i další fakta o životě v nejchudších zemích světa se dozvíte na besedě s člověkem nejpovolanějším. Hovořit a na vaše otázky bude odpovídat předseda a zakladatel česko-slovenského neziskového občanského sdružení International Humanity Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D, který pomáhá jako lékař dobrovolník v nejchudších rozvojových zemích už více než deset let. Setkání se bude konat 17. února v 16 hod. v Kulturním domě v Rychvaldě.

Na nevšední a inspirativní besedu vás srdečně zve místní skupina Českého červeného kříže, která v našem městě tuto humanitární pomoc aktivně provádí a s neziskovým sdružením International Humanity už druhým rokem spolupracuje.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Kultura