Kultura

Rychvaldský slavík opět zazpíval

Sobota, 11.7.2015

V úterý 2. června se v naší škole uskutečnil už XII. ročník pěvecké soutěže Rychvaldský slavík. Porota ve složení předseda PhDr. Jaromír Zubíček ArtD. a členové Jana Šmídlová, Mgr. Kateřina Gbelcová, Bc. Šárka Kapková, ing. Marek Svrčina a ing. Vladislav Rusek byla postavena před nesnadný úkol vybrat z vyrovnaných výkonů v každé kategorii tři nejlepší. Shodla se na tomto pořadí:

Kategorie do 8 let

  1. Klára Matulová                
  2. Natálie Indruchová          
  3. Martina Targoszová         

Kategorie do 12 let

  1. Denis Leinveber             
  2. Emma Pilařová             
  3. Sabina Trnková               

Kategorie do 18 let

  1. Veronika Horníčková    
  2. Gabriela Ferfecká         
  3. Bára Lukšová              

Kategorie nad 18 let

ZUŠ chystá vernisáž výtvarníků i hudebníků

Středa, 3.6.2015

Projekt sítě Přidružených škol UNESCO (ASPnet) byl zahájen v roce 1953 a tehdejší Československo se do něj zapojilo v roce 1966. V současné době je do sítě škol v České republice zapojeno 50 základních, středních, vyšších odborných a základních uměleckých škol (posledně jmenované jsou dvě, jednou z nich je naše ZUŠ).

Sekretariát České komise pro UNESCO rozhodl o dvou tématech pro Týden škol UNESCO ve školním roce 2014/2015. Prvním je tématika světla a optických technologií (rok 2015 byl OSN vyhlášen Mezinárodním rokem světla), druhým tématem jsou tradice, mýty a kulturní památky. Obě vyhlášená témata jsou zaměření naší školy blízká, věnujeme se tedy střídavě oběma.

Tradice jsou spjaty s každým vystoupením folklórního souboru Březinka, ať je to ve Valašských přástkových písních, které žáci zahráli na Adventním koncertu, nebo v pásmu Vynášení Mařeny z Koncertu ke Dni matek.

Ochotnický karneval ozdobily skvělé masky

Středa, 13.5.2015

V sobotu 25.dubna proběhl v kulturním domě Disko karneval pořádaný Ochotnickým souborem ve spolupráci s Kulturní komisí Rychvald.

Účast byla poměrně malá, ale velmi milá - přišli stálí, věrní přátelé a známí, kteří se umějí hezky pobavit, zatančit a zasoutěžit si. Celým pořadem provázel DJ Odla + Petr a tanečnice Radka. Tanečním večerem hudby veškerých žánrů provázely soutěže a bylo připraveno bohaté občerstvení.

Karnevalové kostýmy měli účastníci supr do detailu vymyšlené - viz fotogalerie. Kéž by bylo takových hravých a veselých lidiček více.

Na Baníku oslavili První máj

Sobota, 2.5.2015

Ač první květnový den pořádala akci na Baníku KSČM, byl to spíše První máj než Svátek práce. Žádná politická hesla, ale pohodová atmosféra, atrakce a zábava pro děti, prostor pro setkání dospělých u piva a párku. Ač počasí nepřálo, akce se podle ohlasů vydařila. Více než další slova napoví fotogalerie.

Ritmo získalo na pražské přehlídce pódiových skladeb dva poháry

Středa, 29.4.2015

Jako každý rok i letos se taneční soubor Ritmo DDM a Sokola Rychvald vydal ve dnech 20. - 22. března do Prahy na přehlídku pódiových skladeb, která se konala v Sokole Královské Vinohrady. Ubytováni jsme byli v Tyršově domě v centru Prahy.  

Ritmo III se soutěže zúčastnilo se skladbou V blbým věku, Ritmo IV se scénickým tancem Červená a Ritmo V s formací Torero. Měli jsme trému, ale jak jsme odtančili, tak se nám ulevilo. Vybojovali jsme dva poháry za choreografie V blbým věku a Červená.  Za úspěch jsme se stavili na večeři, měli jsme steak s bramborem. Bylo to dobré. Výlet do Prahy se nám všem líbil, kromě soutěže nás ještě vedoucí souboru Kateřina Matušínská vzala do Národního technického muzea. Už teď se těšíme na příští rok.

Zároveň si vás dovolujeme pozvat na oslavy 110. výročí Sokola Rychvald, které se budou konat dne 13. června v naší sokolovně.

Ochotníci opět vyprodali kulturák - FOTOGALERIE

Neděle, 19.4.2015

Rychvaldský ochotnický soubor vyprodal už podruhé během osmi dnů Kulturní dům v Rychvaldě. Podrobnosti v květnovém čísle Rychvaldského zpravodaje.

Opožděná reportáž z MDŽ v DPS: Umíme se veselit v každém věku

Úterý, 14.4.2015

Umíme se rozveselit v každém věku

Akce naší místní skupiny Českého červeného kříže mají mezi obyvateli Domu s pečovatelskou službou (DPS) skvělou reputaci. Byly jsme tedy připraveny na to, že i u příležitosti oslav Mezinárodního dne žen, které jsme pro seniorky připravily, se tamní kulturní místnost opět zaplní do posledního místa.

Přišly nejen ženy, ale i muži a hosté. Pozvali jsme na tuto akci seniorky z Orlové jako poděkování za jejich rukodělné dárky, které pro naše obyvatele DPS vyrábějí. Za vedení města přijal pozvání bývalý místostarosta města Václav Pavlík, který každé ženě rozdal krásné papírové karafiátky, opět z dílny orlovských seniorek.

Žáci nejmenší "zušky" v okrese uspěli v soutěžích

Úterý, 7.4.2015

Rychvaldská ZUŠ, nejmenší v okrese Karviná, vyslala do několika soutěží své zástupce. Jejich učitelé a korepetitoři, ale především sami žáci, přípravu nepodcenili a výsledkem jsou umístění na prvních a druhých místech.

Sólový zpěv

0. kategorie

Veronika Ostrowková ze třídy Mgr. L. Černíkové-Vjaclovské (1. místo)

Emma Pilařová ze třídy M. Monczkové (1. místo)

Sabina Trnková ze třídy Mgr. L. Černíkové-Vjaclovské (1. místo)

 

II. kategorie

Jiří Targosz ze třídy Mgr. L. Černíkové-Vjaclovské (2. místo)

Zuzana Nešporková ze třídy Mgr. L. Černíkové-Vjaclovské (2. místo)

 

V.a kategorie

Lucie Krůlová ze třídy Mgr. L. Černíkové-Vjaclovské (2. místo)

Monika Večeřová ze třídy Mgr. L. Černíkové-Vjaclovské (2. místo)

 

Hra na zobcovou flétnu

I. kategorie

Matyáš Kudláček ze třídy Bc. R. Plška (stříbrné pásmo)

 

IV. kategorie

Opravdový křest je důvod k radosti

Čtvrtek, 2.4.2015

Není nijak výjimečné zaslechnout zprávy o křtu knihy, kalendáře, CD, lodi, medvíďat nebo slůněte. O skutečném křtu je ale možné mluvit jen u lidí. Vždyť jak už samo slovo křest napovídá, jen dospělý člověk může dojít k rozhodnutí být pokřtěn, to znamená být připojen k Ježíši Kristu, věřit a stát se Kristovým učedníkem, „Kristovcem“, křesťanem. K takovému rozhodnutí kniha, loď ani medvídě nedospějí.

Vládci noci budou v únoru a také celé jaro vládnout petřvaldskému muzeu

Čtvrtek, 12.2.2015

Technické muzeum Petřvald, pobočka Muzea Těšínska, najdeme kousek za hranicemi Rychvaldu. Na příští týdny a měsíce tady chystají zajímavou výstavu "Vládci noci".

Výstava je věnována živočichům se soumračnou a noční aktivitou. Návštěvníkům se nabídne možnost seznámení s nočními tvory v zatemněných výstavních prostorách, které dovolí objevovat adaptační znaky, umožňující přežití v šeru a ve tmě. K vidění budou dermoplastické preparáty zvířat nejenom s ryze soumračnou a noční aktivitou, jakými jsou například netopýři, ale též živočichů, které je možné pozorovat i ve dne, avšak jejich aktivita vrcholí až se soumrakem.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Kultura