Rychvaldské ženy a Všesokolský slet

Sobota, 17.12.2016

Do Prahy odcestovalo poslední listopadový víkend 64 cvičenek z Rychvaldu, aby zde představily svou skladbu pro ženy s názvem Ženobraní na XVI. Všesokolský slet, který se bude konat v roce 2018.

Děkujeme Katce a Majdě Matušínským za krásnou choreografii a všem cvičenkám za úžasný výkon. Stálo je to mnoho úsilí a dřiny, ale odměnou jsou nezapomenutelné zážitky všech zúčastněných a bouřlivý potlesk nadšeného publika.

Autor: 
red