Zprávy

Ve městě začal sběr použitých jedlých olejů

Pátek, 27.4.2018

Od 5. dubna 2018 jsme v Rychvaldě zavedli sběr použitých jedlých olejů, aktuálně na těchto stanovištích:

  • U parčíku u restaurace Jurášek,
  • u ZŠ na Václavu,
  • na ul. Michálkovická u transformátoru,
  • za restaurací Motokafé (dříve OK Mžik),
  • na sídlišti v Rychvaldě u č. p. 1509 na ulici Středová.

Žádáme všechny občany, aby do nádob odkládali odpadní jedlé oleje přesně v souladu s nalepenou etiketou.  Důrazně upozorňujeme občany, aby oleje nebyly do nádob vlévány volně bez obalu. Do nádob rozhodně nepatří jiné odpady než použité jedlé oleje a tuky z domácností v plastových lahvích.

Prozatím bude svoz zajišťován jednou měsíčně.

Tento sběr upotřebených jedlých olejů z domácností zavádí město nově. Pokud se tato forma sběru osvědčí, rozšíříme sběrnou síť o další nádoby.

Kraj ocenil výtvory tří našich žáků

Pátek, 27.4.2018

Žáci naší školy se zúčastňují spousty soutěží. S oceněními se většinou vracejí hlavně ze sportovních klání.  V loňském školním roce se žáci osmi tříd zapojili také do výzvy krajského úřadu o ilustrování knížky pohádkových příběhů Filípek a jeho přátelé z kobercového náměstíčka a jedna třída psala příběhy na téma Stromy. Vybrané byly použity v knížečce Příběhy stromů.

Hned třem dětem se podařilo zaujmout porotu, která vybrala jejich práce mezi nejlepší z celého kraje. Filip Koska z 2. A a Lucie Gawlasová (v současnosti studentka gymnázia) se spolupodíleli na výtvarném doprovodu knížky o pejskovi Filípkovi. Valérie Valasová  z 5. B má svou povídku Vrba mezi vybranými Příběhy stromů.

Žáci byli odměněni upomínkovými předměty a poukázkou do nákupního centra Karolina. Snad je, stejně jako ostatní, tento úspěch popožene při další práci k vyšším výkonům.

Dvě velké akce s Červeným křížem

Pátek, 27.4.2018

Místní skupina Českého červeného kříže Rychvald připravuje pro veřejnost v následujících měsících dvě velké akce.

65 let ČČK ve městě

První z nich chystá ve spolupráci s městem Rychvald, Policií ČR a SDH na 15. června v době od 10 do 16:30 hod. na náměstí v Rychvaldě. Tato ukázková, osvětová a zároveň charitativní akce bude oslavou 65. výročí založení skupiny červeného kříže v Rychvaldě. Součástí programu budou samozřejmě i ryze zdravotnické stánky.

Seniorden

Další velkou akcí je již 4. ročník Seniordne, který MS ČČK připravuje na 28. července 2018 od 9 do 16 hodin. Kdo Seniorden někdy navštívil, ví, že zábava i poučení bohatě naplňuje toto zajímavé setkání od první do poslední chvilky.

Bližší informace o obou akcích se dozvíte v červnovém vydání Rychvaldského zpravodaje. Na obou Vás rádi uvidíme.

Nový zubař za pár měsíců

Úterý, 3.4.2018

Putování rychvaldských občanů po ordinacích zubařův okolních městech brzy skončí. Po roce marného hledání náhrady za zubařku, která odešla do důchodu, se město rozhodlo nabídnout zájemcům dotaci na vybavení ordinace. Přihlásili se hned dva zájemci, s jedním z nich už město podepsalo smlouvu. První pacienty by měla nová ordinace přivítat za několik měsíců.

Jeden ze zájemců nesplnil podmínky pro získání dotace, naopak paní MDDr. Monika Cenov všechny podmínky vyhlášené městem splnila a zastupitelé ve středu 7. března schválili poskytnutí dotace ve výši 1,5 milionu korun, která je určena na vybavení ordinace. Ve smlouvě s lékařkou se město pojistilo také proti tomu, aby nový zubař po získání dotace neodešel
jinam. Pokud by zrušil ordinaci do pěti let, musel by vrátit celou dotaci, v dalším období až do 10 let její poměrnou část.

Bezpečnost v Rychvaldě se vloni opět zlepšila

Úterý, 3.4.2018

Kriminalita v Moravskoslezském kraji dále klesá, počet trestných činů v kraji se meziročně snížil o šest procent. Opačný trend je jen v okrese Karviná, kde se naopak míra kriminality nepatrně zvýšila. I tady jsou ovšem výjimky – jednou z nich je Rychvald, kde počet trestných činů poklesl téměř o 17 procent, jejich objasněnost naopak vzrostla.

O tom, že se lidé ve městě mohou cítit bezpečněji, svědčí jasná fakta. Počet trestných činů v Rychvaldě meziročně poklesl z 66 na 55, objasněnost jednotlivých případů se naopak mírně zvýšila. Vyplývá to ze zpráv o stavu bezpečnostní situaci, které zastupitelům na jejich březnovém zasedání přednesli ředitel Městské policie Bohumín Karel Vach a vedoucí bohumínského obvodního oddělení Policie České republiky Martin Wastl.

Na zlepšení situace měla vliv důkladnější práce Policie ČR a zavedení nepřetržité služby strážníků MP Bohumín na konci roku 2015.

Nové zastávky na znamení

Úterý, 3.4.2018

Určitě jste již zaznamenali změnu, která je v platnosti od 10. prosince loňského roku na linkách Dopravního podniku Ostrava a.s. Ta se týká postupného rozšiřování tzv. zastávek na znamení. A právě od tohoto data byly zřízeny tyto nové zastávky i na lince 23.

Na trase této linky po území města je celkem 5 takových zastávek. Jsou to : „Mlékárenská“, „Rychvald transformátor“, „Podlesí“, „Návrší“ a poslední je pak „Přejezd“.

Jak se v této nové situaci chovat ?

Takže :

Při nastupování zastaví vozidlo na této zastávce, pokud se v prostoru této zastávky viditelně nachází alespoň jedna osoba.

Při vystupování je pak nutné včas před zastávkou signalizovat řidiči přání zastavit vozidlo stisknutím tlačítka „Znamení k řidiči“, nebo jedním dlouhým stisknutím tlačítka „STOP“, případně stisknutím „Předvolby otevírání dveří“.

Pátek 20. dubna: Přijďte pomoci vyčistit Skučák!

Úterý, 3.4.2018

Již čtvrtý rok vás spolek Shanti Academy zve na akci, kterou pořádáme v rámci oslav Dne Země a v jejímž rámci čistíme břehy rybníku, který patří mezi přírodní rezervace (ve Skučáku se objevuje mimořádně vzácná řasa plavín štítnatý a další vzácné a ohrožené vodní rostliny a živočichové včetně ohrožených ptáků).

Letos se sejdeme v pátek 20. dubna v 15.00 hod. na „molu“ rybníku Skučáku kousek za benzinkou. Očekávané trvání akce: kolem dvou hodin.

Tento rybník z patnáctého století je oblíbeným místem procházek nejen Rychvalďanů, z nichž ovšem část nemá problém na březích této přírodní rezervace odhazovat odpad – a to často i nebezpečný. Každoročně tudíž posbíráme na přístupných březích Skučáku několik pytlů odpadků!

Letos podle počtu účastníků, kteří se sejdou, uvažujeme o rozšíření úklidu také na Podkostelní rybník.

Občané mohou navrhovat změny územního plánu

Pondělí, 5.3.2018

Od září roku 2014 platí v Rychvaldu nový územní plán. Podle stavebního zákona se musí každé čtyři roky vyhodnotit jeho aktuálnost.

Prvním krokem je vypracování „zprávy o uplatňování územního plánu“. Ta obsahuje shrnutí, co se za dobu platnosti v území událo, a současně také navrhované změny. Podněty k úpravám může podávat i veřejnost. Zpráva podrobně vyhodnotí stávající situaci. Například počet a popis nových staveb či průměrnou velikost stavebních pozemků. Posoudí jednotlivé lokality, zda už jsou stavebně „vyčerpané“ nebo je zde výstavba naopak zbytečně zablokovaná. Hledí se přitom nejen na bydlení, ale také na podnikání či komunikace.

Při revizi je třeba také porovnat rychvaldský plán s těmi nadřazenými, s krajským a celorepublikovým. Zpráva zkrátka shrne, jestli stávající územní plán vyhovuje potřebám dalšího rozvoje města. Kromě shrnutí je součástí zprávy i návrh změn územního plánu.

Kanalizace: chystá se dokumentace

Pondělí, 5.3.2018

Splašková kanalizace v Rychvaldě je ve stavu přípravy projektové dokumentace. Projekční kancelář KONEKO nyní připravuje projektovou dokumentaci pro tři lokality: dolní Podlesí (z části, která bude napojena na stávající ČOV Michálkovice), Václav (včetně vybudování nové ČOV) a lokalitu Husitská (její část bez čerpací stanice).

K těmto lokalitám se připravuje dokumentace pro územní rozhodnutí: k ní je zapotřebí získat souhlas vlastníků pozemků, kteří by byli výstavbou plánované kanalizace dotčeni. Těm město doručuje návrhy smluv o právu provést stavbu. 

Další zásilky dostávají vlastníci domů s žádostí o zakreslení plánovaných kanalizačních přípojek. V zásilce najdou výřez situace nemovitosti, vzor, jak provést zakreslení, i kontakty, kam se obrátit v případě nejasností. Pro zájemce, kteří chtějí vše projednat osobně, organizujeme postupně také schůzky. 

Město ocenilo medailemi 7 statečných hasičů

Pondělí, 5.3.2018

Starostka Šárka Kapková předala medaile těm, kteří si to zaslouží ze všech nejvíce – hasičům. Těm, kteří pro město a jeho obyvatele pracovali už před desítkami let a zůstali hasičině věrní.

“Vaši práci a nasazení si umím živě představit, jsem stejně jako vy v pohotovosti 24 hodin 7 dní v týdnu. Ale je to jiná pohotovost, než když vy vyrážíte při zahoukání sirény nebo dnes moderněji po pípnutí mobilu do terénu nasazovat své zdraví a mnohdy i životy ve prospěch těch, kteří na vás v nouzi spoléhají. Proto jsou pro mě hasiči skutečnými hrdiny a – kolegové z rady města mi to snad prominou – nejdůležitějšími muži v Rychvaldě,” řekla při předávání medailí starostka.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Zprávy