Nová vyhláška o nočním klidu

Sobota, 7.1.2017

Zastupitelé na svém prosincovém jednání schválili novou Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu, kterou se vypořádali s novým zněním zákona o přestupcích. Ten odňal obcím pravomoc udělovat výjimky z doby nočního klidu, které se vztahovaly ke konkrétním akcím. Ty nyní musí být vyjmenovány ve vyhlášce na celý rok dopředu.

Nová vyhláška proto uvádí konkrétní akce, kdy noční klid začíná až ve 4 hodiny ráno, tedy v čase, kdy se už účastníci dávno rozešli domů a v kulturním domě (nebo na jiném místě) zůstává jen hrstka pořadatelů, kteří se starají o úklid a na bujaré veselí nemají ani pomyšlení.

Níže zveřejňujeme akce uvedené ve vyhlášce. Inforamce o přesném termínu konání akce bude zveřejněna na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.

Seznam akcí
• Myslivecký ples (únor)
• Městský ples (leden, únor, březen)
• Janeta ples (leden, únor)
• Sportovní ples (únor)
• Pochování basy (březen)
• Velikonoční zábava (březen, duben)
• Josefovská zábava (březen)
• Májová zábava (květen)
• Májová veselice (květen)
• Zakončení fotbalové sezony (červen)
• Letní zábava (červenec, srpen)
• Letní slavnosti (červenec)
• Letní kino (červenec, srpen)
• Noční turnaj (červenec, srpen)
• Rozloučení s létem (září)
• Rybí slavnosti (říjen)
• Vinobraní (říjen)
• Mikulášská zábava (listopad)
• Zakončení fotbalové sezony (listopad) 

Autor: 
red