Rozpočet 2017: rozumné investice

Sobota, 7.1.2017

Rozpočet města na rok 2017 zahrnuje investice ve výši 36,3 milionu korun, což je téměř třetina všech výdajů.

V plánu je například vybudování chodníku na ulici Michálkovická, technické zhodnocení kotelen, majetkoprávní vypořádání pozemků pod místními komunikacemi, rekonstrukce jídelny v MŠ na sídlišti nebo rekonstrukce vhodných prostor pro vybudování nové třídy mateřské školy. Zastupitelé také schválili finance na přípravu projektové dokumentace k odkanalizování města nebo zateplení bytových domů č. p. 1513, 1514, 1515, 1518, 1519 a 1533. Do rozpočtu investic jsou rovněž zařazeny dva projekty, na které lze žádat o dotaci: snížení energetické náročnosti bytových domů č. p. 1601, 1602 a rekonstrukce požárního vozidla. 

Život občanům zpříjemní také takzvané běžné výdaje, například oprava a údržba majetku města (budovy, silnice, chodníky, veřejné osvětlení, bytový fond, školy a školky, sportoviště a kanalizace), na které je v rozpočtu vyčleněno přes 13 milionů korun. Dalších 17 milionů je určeno na péči o veřejnou zeleň, veřejně prospěšné práce, odchyt a ustájení toulavých psů, nakládání s odpady, správu kanalizací či pohřebiště, čištění vodních toků, zimní a pozimní údržbu místních komunikací, senior taxi, kulturu, knihovnu a mnoho dalších služeb.

Autor: 
red