Rychvaldské tříkrálové koledování opět rekordní

Pondělí, 13.2.2017

Letos už po sedmnácté vyšli koledníci Charity v rámci celé naší republiky k domům a bytům spoluobčanů zazpívat koledu, podělit je symbolickými dary a poprosit o příspěvek pro ty z nás, kteří z různých důvodů nezvládají tíhu svých životů a potřebují pomoc.

Ačkoliv se jednalo zřejmě o letošní nejmrazivější víkend, srdce dárců byla vřelá a jejich dlaně byly štědré, za což jim patří velký dík. Ti, kteří otevřeli dveře svých domovů a přispěli svým darem, mají velký podíl na nové naději pro ty, kteří ji ztrácejí.

Vybralo se přes 49 tisíc
Koledovat jsme mohli od 1. do 15. ledna, hlavním „koledovacím“ dnem ale byla sobota 7. 1. 2017, jelikož byla nejblíže svátku Tří králů. Za Rychvald koledovalo devět skupinek, přičemž nejmladšímu koledníčkovi bylo pouhých pět let. I když byl počet skupinek nižší než vloni, výtěžek 49.368 Kč byl rekordní. Pro srovnání: vloni se vykoledovalo 40 574 korun.

Velké poděkování patří také administrátorovi římskokatolické farnosti Rychvald o. Petru Smolkovi za poskytnuté zázemí na místní faře a celkovou podporu a v neposlední řadě za skvělou spolupráci MÚ Rychvald především tajemníkovi Lubomíru Klaputovi.

Autor: 
Mária Míčková, Charita Bohumín