Rychvald získal ocenění za společenskou odpovědnost

Středa, 7.6.2017

Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák předal ceny za spravedlivé a vyvážené chování firem, obcí a neziskovek. 

Slavnostní vyhlášení soutěže se konalo v úterý 16. května 2017 v Dole Hlubina v Dolní oblasti Vítkovic. Rychvald získal ve své kategorii třetí místo, mimo jiné za informovanost ohledně kvality ovzduší, podporu kotlíkových dotací nebo financování školy v přírodě.

„Před dvěma lety jsem coby rektor Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava přebíral vítěznou cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Tehdy byla ztvárněna plastikou ze skla a mosazi připomínající váhy, kterou vyrobil sochař Jan Šnéberger. Letos coby hejtman kraje předávám stejné váhy – symbol spravedlnosti - svým společensky odpovědným nástupcům,“ řekl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák.

Soutěž, která se koná od roku 2008 je rozdělena do tří hlavních kategorií - podnikatelské subjekty, obce, organizace veřejného sektoru. Ty se dále člení podle počtu zaměstnanců nebo působnosti obcí. Hodnotící komise u soutěžících posuzovala řadu sociálních, environmentálních i ekonomických ukazatelů. Zaměřila se mimo jiné na jejich vztah k okolí a jeho sociálním potřebám, podporu sociálně ohrožených skupin, handicapovaných i osob se změněnou pracovní schopností.

Rychvald hrál na slavnostním ceremoniálu jednu z hlavních rolí - kromě starostky Šárky Kapkové se na pódiu představilo i RITMO, které akci za velkého aplausu hostů uzavřelo skladbou Ostrava.

Autor: 
red