Kanalizace: chystá se dokumentace

Pondělí, 5.3.2018

Splašková kanalizace v Rychvaldě je ve stavu přípravy projektové dokumentace. Projekční kancelář KONEKO nyní připravuje projektovou dokumentaci pro tři lokality: dolní Podlesí (z části, která bude napojena na stávající ČOV Michálkovice), Václav (včetně vybudování nové ČOV) a lokalitu Husitská (její část bez čerpací stanice).

K těmto lokalitám se připravuje dokumentace pro územní rozhodnutí: k ní je zapotřebí získat souhlas vlastníků pozemků, kteří by byli výstavbou plánované kanalizace dotčeni. Těm město doručuje návrhy smluv o právu provést stavbu. 

Další zásilky dostávají vlastníci domů s žádostí o zakreslení plánovaných kanalizačních přípojek. V zásilce najdou výřez situace nemovitosti, vzor, jak provést zakreslení, i kontakty, kam se obrátit v případě nejasností. Pro zájemce, kteří chtějí vše projednat osobně, organizujeme postupně také schůzky. 

Rád bych upozornil občany města, že jde o pokračování procesu, který byl zahájen už dříve, a bude postupnými kroky pokračovat i dále. Nikdo se nemusí obávat, že by výstavba kanalizace začala například už letos na jaře. Jde o poměrně složitý proces, od zpracování projektů přes získání potřebných povolení a smluv až po zajištění financování, který si ještě vyžádá hodně času i práce.

Autor: 
Radek Běhal