Občané mohou navrhovat změny územního plánu

Pondělí, 5.3.2018

Od září roku 2014 platí v Rychvaldu nový územní plán. Podle stavebního zákona se musí každé čtyři roky vyhodnotit jeho aktuálnost.

Prvním krokem je vypracování „zprávy o uplatňování územního plánu“. Ta obsahuje shrnutí, co se za dobu platnosti v území událo, a současně také navrhované změny. Podněty k úpravám může podávat i veřejnost. Zpráva podrobně vyhodnotí stávající situaci. Například počet a popis nových staveb či průměrnou velikost stavebních pozemků. Posoudí jednotlivé lokality, zda už jsou stavebně „vyčerpané“ nebo je zde výstavba naopak zbytečně zablokovaná. Hledí se přitom nejen na bydlení, ale také na podnikání či komunikace.

Při revizi je třeba také porovnat rychvaldský plán s těmi nadřazenými, s krajským a celorepublikovým. Zpráva zkrátka shrne, jestli stávající územní plán vyhovuje potřebám dalšího rozvoje města. Kromě shrnutí je součástí zprávy i návrh změn územního plánu.

Během uplynulých tří let přicházely podněty od vlastníků nemovitostí a občanů, které se projednávaly na zasedáních zastupitelstva města. V březnu letošního roku bude zastupitelstvo projednávat hned 53 takových návrhů. Případní další navrhovatelé změn územního plánu mají čas nejpozději do 30. dubna. Na webu města Bohumína je k dispozici formulář návrhu pořízení změn územního plánu, nicméně návrhy se podávají na městském úřadě v Rychvaldu. Podněty následně projedná městské zastupitelstvo a rozhodne, zda se mají do uvedené zprávy zapracovat. S návrhem zprávy se poté bude moci seznámit veřejnost (oznámení bude vyvěšeno na úřední desce), dotčené orgány státní správy a na závěr se bude jejím finálním zněním zabývat zastupitelstvo. Pokud zprávu schválí, naváže na ni samotný proces aktualizace územního plánu.

Dalibor Třaskoš, odbor rozvoje a investic MěÚ Bohumín

Autor: 
Dalibor Třaskoš