Nové zastávky na znamení

Úterý, 3.4.2018

Určitě jste již zaznamenali změnu, která je v platnosti od 10. prosince loňského roku na linkách Dopravního podniku Ostrava a.s. Ta se týká postupného rozšiřování tzv. zastávek na znamení. A právě od tohoto data byly zřízeny tyto nové zastávky i na lince 23.

Na trase této linky po území města je celkem 5 takových zastávek. Jsou to : „Mlékárenská“, „Rychvald transformátor“, „Podlesí“, „Návrší“ a poslední je pak „Přejezd“.

Jak se v této nové situaci chovat ?

Takže :

Při nastupování zastaví vozidlo na této zastávce, pokud se v prostoru této zastávky viditelně nachází alespoň jedna osoba.

Při vystupování je pak nutné včas před zastávkou signalizovat řidiči přání zastavit vozidlo stisknutím tlačítka „Znamení k řidiči“, nebo jedním dlouhým stisknutím tlačítka „STOP“, případně stisknutím „Předvolby otevírání dveří“.

Zavedení těchto zastávek na znamení je nepochybně krok správným směrem, vždyť proč má vozidlo na každé zastávce zastavit a následně se rozjíždět, když tam nikdo nenastupuje, ani nevystupuje. Je to zbytečně vyšší spotřeba nafty, vyšší hluk, prašnost, jeho opotřebení atd. Akorát, když se udělá a), mělo by se udělat i b). V tomto případě úprava (zkrácení) jízdní doby na uvedené trase. A to se bohužel nestalo. Takže pokud autobus několik takových zastávek plynule projede, na další musí čekat, neboť nelze ze zastávky odjet ani o vteřinu dříve, než ukládá jízdní řád. Prostě opět takové polovičaté řešení.

Při jednání se zástupci DPO a.s. jsme jim tuto skutečnost sdělili, věřme, že jí vezmou na zřetel. Z jejich strany taky nebylo férové to, že tato změna byla provedena, aniž město o tom bylo informováno. Zde zástupci slíbili nápravu, že do budoucna se to již nebude opakovat.

Autor: 
Ladislav Sitko