Ve městě začal sběr použitých jedlých olejů

Pátek, 27.4.2018

Od 5. dubna 2018 jsme v Rychvaldě zavedli sběr použitých jedlých olejů, aktuálně na těchto stanovištích:

  • U parčíku u restaurace Jurášek,
  • u ZŠ na Václavu,
  • na ul. Michálkovická u transformátoru,
  • za restaurací Motokafé (dříve OK Mžik),
  • na sídlišti v Rychvaldě u č. p. 1509 na ulici Středová.

Žádáme všechny občany, aby do nádob odkládali odpadní jedlé oleje přesně v souladu s nalepenou etiketou.  Důrazně upozorňujeme občany, aby oleje nebyly do nádob vlévány volně bez obalu. Do nádob rozhodně nepatří jiné odpady než použité jedlé oleje a tuky z domácností v plastových lahvích.

Prozatím bude svoz zajišťován jednou měsíčně.

Tento sběr upotřebených jedlých olejů z domácností zavádí město nově. Pokud se tato forma sběru osvědčí, rozšíříme sběrnou síť o další nádoby.

Autor: 
Jana Kostruhová