Předvolební aréna: Bezpečnost ve městě

Úterý, 30.9.2014

Jaké mají lídři stran kandidujících do rychvalského zastupitelstva názory a program? Dosud říkali jen to, co chtěli, teď se jich budeme ptát my. Rychvaldský REJ bude v příštích dnech zveřejňovat odpovědi jednotlivých stran, bez redakčních úprav. (KSČM, ČSSD a Nezávislí odpovědi nedodali.)

Téma první: Bezpečnost ve městě

ANO 2011

ANO! Chceme ukončit spolupráci s Městskou policií Bohumín a založit městskou policii vlastní, tzn. Policii rychvaldskou, s tím, že její členové budou pokud možno rychvaldští občané, kteří mají k městu vztah.
Hlavní bod našeho volebního programu je bezpečnost ve městě. Chceme policii, která se bude pohybovat po obci na kolech, či skůtrech a sledovat, kde se co děje. Policii, která nebude čekat na konec pracovní doby za myslivnou v autě. Policii, která bude cíleně komunikovat s občany v ohroženějších lokalitách a odhalovat tak tipaře a zloděje, kteří poslední dobou pořádají na naše město nájezdy. Nechceme policii, která pokutuje spěchající, špatně parkující maminku u Mateřské školky, ale pomůže jí zaparkovat nebo pohlídá auto. Chceme policii, kterou občané rádi zaplatí ze svých daní a tuto investici nebudou považovat za vyhozené peníze. Milan Starostka

Hnutí sociálně slabých

Bezpečnost jako taková je odrazem celé naší společnosti. Krádeže, neshody v domácnostech i mezi občany jsou v Rychvaldě stále častější.Je to dané velkoů nezaměstnaností a poklesu životní   ůrovně (mnohdy zoufalé). V našem městě chybí pro tyto lidi bezplatné právní porady, stejně jako sociální pracovníci. Lev Cezar

ODS

Vzrůstajícímu počtu případů krádeží a vloupání je třeba se postavit navýšením počtu městských strážníků a větším počtem mobilních hlídek souběžně operujících na odlišných místech našeho města. Pochůzkově preventivní činnost hlídek může být také realizována tzv. asistenty prevence kriminality, kteří mohou vzejít i z řad místních občanů. Jan Kutáč

Starostové a nezávislí

Bezpečnost v Rychvaldě je stále mou prioritou. I do budoucna preferuji spolupráci  s MP Bohumín, tu si však přeji rozšířit a zajistit každodenní hlídky.  V uplynulém volebním se město zabývalo tématem zřízení vlastní obecní policie, má dostatečné informace a po vyhodnocení  všech dat  lze konstatovat, že  v současné době by šlo o nadměrnou zátěž městského rozpočtu. Nechci voličům slibovat něco těžce realizovatelného, to ovšem neznamená, že beru bezpečnost v našem městě na lehkou váhu.  Služby na přechodech, stacionární radary, výstavba chodníků a opravy komunikací, osazování nepřehledných míst dopravními zrcadly a hustě zastavěných míst zpomalovacími pásy jsou další současná bezpečnostní opatření, která fungují. Hodlám v tom pokračovat. Šárka Kapková

TOP 09

Je v Rychvaldu zajišťována pravidelnou přítomností buď Policie ČR, nebo MP Bohumín. Na hlavních komunikacích byly instalovány čtyři radary na měření rychlosti. Měření dodržování rychlosti na vytipovaných místech rovněž pravidelně provádí jak Městská policie Bohumín, tak i Dopravní inspektorát Policie ČR v Karviné. Na místech přechodů máme navíc pravidelnou službu, která dbá na bezpečnost zejména dětí před zahájením školního vyučování a po jeho ukončení. Ladislav Sitko

 

Autor: 
vs

Komentáře

Nejsem si jist, jestli pan místostarosta dobře pochopil otázku (o tom jak byla položena můžeme jen spekulovat, protože zveřejněna není, je uveden pouze název tématu), ale myslím si, že 4 instalované radary měření rychlosti (přestože jsou dozajista věcí velice přínosnou), nevyřeší poblémy, které nás občany Rychvaldu trápí daleko více, než překračování maximální povolené rychlosti, a to jsou krádeže a vloupání....