Předvolební aréna 4: Byty - prodat či zachovat?

Neděle, 5.10.2014

Bytový fond města - snad žádné jiné téma nedělí strany, které se zapojily do ankety, tak jednoznačně. Zatímco současná "koalice" (TOP 09 a STAN) je pro udržení bytů v majetku města, ODS plánuje privatizaci bytového fondu. Podobně vyznívá i stanovisko ANO. Přinášíme plné a neupravované odpovědi lídrů stran.

ANO 2011

Město má v současné době dle našich informací 481 bytů. Dočetli jste se někdy na stránkách RZ jaká je ekonomika držení tolika obecních bytů, s poměrně nízkým nájemným a vysokými náklady na údržbu? Není to pro 7tisícové město trošku přepych?
Kdo a jak byty rozděluje? Nenašli jsme třeba nikde, jak se stalo, že se na sídlišti objevily v městských bytech rodiny nepřizpůsobivých občanů. Obyvatelé pociťují jakousi lítost a stesk, po bývalém klidu i obavu o to, co bude dál, ale nikdo s nimi nekomunikuje. To chceme změnit!

Hnutí sociálně slabých

Bytový fond města vzhledem ke stále rostoucím cenám energie ale také stavebního materíálu,by měl stanovit důležitost oprav právě na oběkty které to vyžadují nejvíce.Rovněž pro běžné opravy, sadové ůpravy které nevyžadují odbornou spůsobilost, využívat zručností jak důchodců tak i našich firem.Co nejlépe využívat nebytové prostory ve prospěch občanů nebo našich podnikatelů-živnostníku.Umožnit občanům mezi sebou měnit byty ,vycházet vstříc rodinám s dětmi a důchodcům.

ODS

Chceme realizovat prodej bytového fondu a ponechat si pouze minimum bytů pro zvláštní účely (sociální apod). Přednostně budou byty nabídnuty aktuální nájemcům a vytvořeným bytovým družstvům. Prodej bytu bude také vázán na zpětné předkupní právo města, aby se předešlo spekulaci s byty. Jelikož primárním cílem tohoto prodeje není maximalizace zisku, hodláme aktuálním nájemníkům nabídnou zajímavé finanční podmínky a prodej bytů na splátky. Peníze z prodeje nebudou utraceny na pomníčky, ale poslouží jako rezerva na uhrazení nenadálých havárií a pohrom. Nemalé úroky z těchto financí se stanou každoročním příjmem obce.

Starostové a nezávislí

Chci nadále zachovat a opravovat městský bytový fond. Všechny byty zaslouží revitalizaci, proto město s tímto krokem již začalo, byty se opravují komplexně – od elektřiny a podlah, přes sanitu až po kuchyně. I když je náročné pečovat o bytový fond, nedopustím rozprodávání  bytů. V naší republice je mnoho měst, kterým se tento krok nevyplatil, je velmi těžké následně zabránit spekulantům s byty, zřizování ubytoven a podobně. Proto máme a chceme mít jak startovací byty pro mladé a sociálně znevýhodněné, tak klasické městské byty.

TOP 09

Za uplynulá období se do něj bohužel příliš neinvestovalo. Nyní prochází postupnou obnovou: chceme jej v následujícím období plně zateplit a postupně i vnitřně modernizovat. Město v má v majetku 481 bytů a mou filozofií do budoucna je i nadále o ně pečovat v roli řádného hospodáře, a tedy bez privatizace. 

Autor: 
vs

Komentáře

V Hnutí sociálně slabých by se měl někdo naučit psát česky, než začne rozhodovat o našem městě....

Handluje se s byty, které byly postavené za socialismu a v privatizaci po revoluci šikovnê odkloněné a přerozdělené různým vlastníkům. U bytů, které má ve vlastnictví RPG se neprovádí ani základní údržba, ale zvýšuje o inflaci každoročně nájemné. Strany, které po sametu vládly s byty nic nevyřešily a ty, co se chtěji dostat k moci slibuji totéž. Tedy velké kulové, ale před volbami zabalené do celofánu.

Proto je tady tato předvolební aréna, abyste se mohl rozhodnout, která varianta je pro Vás nejschůdnější. Nadávat můžete, ale až poté, co budou předvolební plány a sliby nesplněny...

Celkem mě baví odpověď TOP09 - řádný hospodář by nikdy dlouhodobě neinvestoval do záležitosti, která mu přináší jen ztráty. Pokud mají městské byty mít "sociální přesah" (nízké nájemné), tak ať se to řekne veřejně a zastupitelstvo se může třeba dohodnout kolik je takových bytů potřeba atd. Tohle ale nikdo neřekl. Zatím si nemůžu pomoc, ale dle mě město byty vlastnit nemá - http://www.obcanska-spolecnost.cz/2014/07/obecni-byty-ma-mit-mesto-vlastni-byty/