Zprávy

Město má nový web

Středa, 7.6.2017

Před několika týdny město zprovoznilo na původní adrese www.rychvald.cz nové internetové stránky.

Nabízí přehledné  informace o Rychvaldu i městském úřadu, kalendář akcí, možnost hlášení závad i mnoho dalších rubrik, přičemž na ty hlavní se dostanete jednoduše kliknutím na obrázkovou ikonu.

„Web je zatím v testovacím režimu, proto budeme rádi za jakoukoliv připomínku,“ vyzývá Jana Malyszová, která má přípravu stránek na starost.

Včely poprvé na náměstí

Středa, 7.6.2017

Zcela originální lekci přírodopisu, fyziky, výtvarné výchovy, dílen i vaření předvedli rychvaldští včelaři, tedy hlavně členové kroužku včelaříků fungujícího pod záštitou ČSV a DDM Rychvald.

Premiérová prezentace jejich činnosti oživila centrum města a podle mnohých ohlasů se opravdu vydařila. “Zájem byl mnohem větší, než jsme čekali. Vlastně jsme netušili, do čeho jdeme, protože podobnou akci jsme nikdy dříve nedělali. Moc nás potěšilo, jak se děti do připravených aktivit zapojily,” shrnula dojmy šéfka kroužku Vlaďka.

Děti si poslechly poutavé povídání Míši Drgové o rostlinách zajímavých pro včely a na krásných fotografiích od pana Radima Sedláčka ze života včel viděly vše, co většinou zůstává skryto a vyniká teprve v detailu. Promítal se kratičký film „jak vlastně včely dělají med”, ale s nadsázkou, které se děti zasmály.

Rekonstrukce elektrického vedení

Středa, 7.6.2017

Rekonstrukce elektrického vedení

Společnost ČEZ Distribuce naplánovala na letošní rok rekonstrukci stávajícího nadzemního vedení NN v některých částech našeho města.

Rekonstrukce zahrnuje obnovu nadzemní sítě NN s výměnou podpěrných bodů, přípojek s výměnou přípojkových skříní a výměnu rozpojovacích skříní.

Práce budou zahájeny přibližně v těchto termínech:

Květen: ulice Lutyňská a okolí, U Skučáku a Hraniční

8. 6. 2017: ulice Požární, Rybničná, Jarošovická, Okrajová a Polní

V polovině června by měly začít ještě práce na ul. Michálkovické a Myslivecké. Prosíme občany o shovívavost v možných dopravních či jiných kolizích.

Hasiči mají "novou" stříkačku

Středa, 10.5.2017

V úterý 28. března měl Sbor dobrovolných hasičů Rychvald i samotné město důvod k oslavám. 

Vloni se rozloučili se svou Tatrou CAS 32- T815 a nyní ji převzali v novém kabátě jako CAS30/6000/360 S2R Tatra 6x6. Od srpna totiž tato automobilová stříkačka prošla technickým zhodnocením. Firma KOBIT- THZ s.r.o. osadila Tatru novou tzv. „super dlouhou“ kabinou, novým čerpacím zařízením a lanovým navijákem. Autorizovaný dealer TATRA TRUCKS, a.s. Servicentrum Vysočina provedl rozsáhlou rekonstrukci podvozkové části.

Nová jednoprostorová, čtyřdveřová kabina je určena pro přepravu požárního družstva o základním počtu 1+5. Je opatřena homologovanými a testovanými upevňovacími body pro montáž
druhé řady sedadel s dýchacími přístroji a bezpečnostními pásy. 

Rekonstrukce byla hrazena z finančních prostředků města Rychvald a také z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů prostřednictvím MV ČR, GŘ HZS ČR.

Veřejná výzva na pracovní místo

Středa, 10.5.2017

Vedoucí úřadu Města Rychvald vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa.

 

Zaměstnavatel:

Město Rychvald, se sídlem Orlovská 678, Rychvald

 

Druh práce:

výkon agendy odboru stavebního - stavební úřad

 

Místo výkonu práce:

Městský úřad Rychvald

 

Platové zařazení:

9. platová třída podle délky praxe v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků v platném znění

 

Další požadavky pro vznik pracovního poměru:     

min. střední vzdělání s maturitní zkouškou ve stavebním oboru

Oznámení o uvolněném bytě

Středa, 10.5.2017

Město Rychvald má ve svém vlastnictví mimo jiné 6 bytů ve vestavbě domu čp. 529 na ul. Revoluční v Rychvaldě. Z důvodu skončení nájemního vztahu bude k 1. 6. 2017 uvolněný byt č. 405 o velikosti 1+2, standart o celkové podlahové ploše 63,49 m2.

Výběr zájemce, se kterým bude uzavřena nájemní smlouva, se uskuteční dle Směrnice města Rychvald pro uzavírání smluv o nájmech bytů v domech ve vlastnictví města Rychvald – přílohy č. 5 „Zásady pro licitaci pronájmu 6 bytů ve vestavbě domu čp. 529 na ul. Revoluční v Rychvaldě“ (dále jen „Směrnice“) v platném znění.

Výběrové řízení se koná ve středu 24. 5. 201716:00 v budově Městského úřadu Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald, ve 2. poschodí, číslo dveří 201 – zasedací místnost.

ČČK: V poskytnutí první pomoci vynikly děti

Středa, 10.5.2017

Může se stát, že se staneme účastníky dopravní nehody, jsme svědky úrazu nebo někdo blízko nás zkolabuje. Pak je velice důležité umět správně poskytnout první pomoc, která postiženému člověku může zachránit zdraví nebo dokonce život. Pro ty, kteří se chtějí něčemu v této souvislosti přiučit, proto rychvaldská místní skupina Českého červeného kříže pořádá pravidelně zdarma školení první pomoci. To letošní se uskutečnilo 5. dubna odpoledne v sále Kulturního domu.

Účastníky školení nejprve uvítala předsedkyně MS ČČK Rychvald Marie Nadkanská. Osvědčená školitelka – naše místopředsedkyně Kateřina Řeřichová – se pak ujala výkladu i praktických ukázek toho, jak první pomoc správně poskytnout. A protože to opět zvládla poutavým a zábavným způsobem, lidé si z jejího školení mohli odnést opravdu ta nejdůležitější poučení pro případ, že by se do situace ohrožující něčí život dostali.

Rychvaldské tříkrálové koledování opět rekordní

Pondělí, 13.2.2017

Letos už po sedmnácté vyšli koledníci Charity v rámci celé naší republiky k domům a bytům spoluobčanů zazpívat koledu, podělit je symbolickými dary a poprosit o příspěvek pro ty z nás, kteří z různých důvodů nezvládají tíhu svých životů a potřebují pomoc.

Ačkoliv se jednalo zřejmě o letošní nejmrazivější víkend, srdce dárců byla vřelá a jejich dlaně byly štědré, za což jim patří velký dík. Ti, kteří otevřeli dveře svých domovů a přispěli svým darem, mají velký podíl na nové naději pro ty, kteří ji ztrácejí.

Vybralo se přes 49 tisíc
Koledovat jsme mohli od 1. do 15. ledna, hlavním „koledovacím“ dnem ale byla sobota 7. 1. 2017, jelikož byla nejblíže svátku Tří králů. Za Rychvald koledovalo devět skupinek, přičemž nejmladšímu koledníčkovi bylo pouhých pět let. I když byl počet skupinek nižší než vloni, výtěžek 49.368 Kč byl rekordní. Pro srovnání: vloni se vykoledovalo 40 574 korun.

Výrobky a dary obyvatel Rychvaldu míří do Malawi 

Sobota, 7.1.2017

Šest palet zdravotnického a dalšího humanitárního materiálu opustilo koncem roku sklad české neziskové organizace International Humanity v Orlové a zamířilo nákladním autem společnosti DB Schenker do Hamburku, kde budou naloženy na zaoceánskou kontejnerovou loď MSC Altamira.

Toto 299 metrů dlouhé nákladní plavidlo následně vyrazí směrem na africký kontinent, z místního přístavu potom pocestuje náklad opět po silnici až do města Blantyre ve vnitrozemském Malawi, kde proběhne jeho proclení. Cílovým místem je provincie Mchinji na západě země, kde stojí česko-slovenská nemocnice v odlehlé oblasti Fanuel.

Zásilka, která do Malawi dorazí v průběhu února, obsahuje kromě jiného dary od mnoha obyvatel města Rychvald, kteří nezapomínají na potřebné v nejchudší zemi světa. Všem jim srdečně děkujeme a přejeme hodně zdraví a štěstí v roce 2017. 

Více na www.pomoztesnami.cz 

Rozpočet 2017: rozumné investice

Sobota, 7.1.2017

Rozpočet města na rok 2017 zahrnuje investice ve výši 36,3 milionu korun, což je téměř třetina všech výdajů.

V plánu je například vybudování chodníku na ulici Michálkovická, technické zhodnocení kotelen, majetkoprávní vypořádání pozemků pod místními komunikacemi, rekonstrukce jídelny v MŠ na sídlišti nebo rekonstrukce vhodných prostor pro vybudování nové třídy mateřské školy. Zastupitelé také schválili finance na přípravu projektové dokumentace k odkanalizování města nebo zateplení bytových domů č. p. 1513, 1514, 1515, 1518, 1519 a 1533. Do rozpočtu investic jsou rovněž zařazeny dva projekty, na které lze žádat o dotaci: snížení energetické náročnosti bytových domů č. p. 1601, 1602 a rekonstrukce požárního vozidla. 

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Zprávy