Zprávy

Nová vyhláška o nočním klidu

Sobota, 7.1.2017

Zastupitelé na svém prosincovém jednání schválili novou Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu, kterou se vypořádali s novým zněním zákona o přestupcích. Ten odňal obcím pravomoc udělovat výjimky z doby nočního klidu, které se vztahovaly ke konkrétním akcím. Ty nyní musí být vyjmenovány ve vyhlášce na celý rok dopředu.

Nová vyhláška proto uvádí konkrétní akce, kdy noční klid začíná až ve 4 hodiny ráno, tedy v čase, kdy se už účastníci dávno rozešli domů a v kulturním domě (nebo na jiném místě) zůstává jen hrstka pořadatelů, kteří se starají o úklid a na bujaré veselí nemají ani pomyšlení.

Níže zveřejňujeme akce uvedené ve vyhlášce. Inforamce o přesném termínu konání akce bude zveřejněna na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.

Upozornění pejskařům

Sobota, 7.1.2017

Vánoční nechtěné „zvířecí“ dárky a silvestrovské bouchání petard každoročně v lednu zvyšují počet volně pobíhajících psů v ulicích. Přinášíme proto několik rad a zároveň vyvracíme mýty…

 

Důležité je, aby majitelé opatřili svým psům obojky s telefonním číslem a nesundávali jim je ani na oplocené zahradě. Toto levné bezpečnostní opatření se vyplatí po celý rok. Pes může proklouznout nedovřenou brankou, podhrabat se za hárající fenkou nebo při venčení na volno utéct do lesa za srnkou. Nálezce majiteli zavolá a není nutné převážet psa do útulku. Na psích známkách, vydávaných obecními úřady, je jen evidenční číslo, nikoli číslo domu majitele psa. Mimo úřední hodiny a o víkendech nelze zjistit, komu pes patří.

Betlémské světlo v pátek 23. 12.

Sobota, 17.12.2016

V pátek 23. prosince od 10 do 16 hodin bude 7. skautský oddíl Skarabeus rozdávat v klubovně, která se nachází v 1. patře hasičské zbrojnice v Rychvaldě, rozdávat betlémské světýlko. Srdečně zveme všechny, kteří si chtějí rozzářit světýlkem vánoční stůl. S sebou si nezapomeňte vzít lampičku.

Malé klubíčko, ale velká pomoc

Sobota, 17.12.2016

Zhruba před rokem jsme na stránkách RZ požádali naše občany o darování již nepotřebné vlny, ze které pak naše pletařky pletly deky pro děti v česko-slovenské nemocnici v Malawi.

Naše výzva se setkala s obrovským pochopením a spousta z vás, občanů našeho města, ale i okolních měst, nám věnovala mnoho klubíček vlny. Průběžně jsme vás informovali, co se s vámi darovanou vlnou stalo. O tom, že se deky s vašich klubíček dostaly skutečně až na místo určení, tedy do Malawi, svědčí úvodní fotografie RZ, kde malawské děti „čtou“ rychvaldský zpravodaj, a zpráva, že za deky a jiné pletené výrobky děkují.

V lednu startuje tříkrálová sbírka

Sobota, 17.12.2016

V lednu 2017 vás již tradičně (po sedmnácté) přijdou navštívit koledníčci Tříkrálové sbírky v rámci celorepublikové charitativní akce. Tato sbírka je od svého počátku zaměřena na pomoc lidem, kteří si sami poradit nedovedou. V případě Charity Bohumín se jedná především o seniory, osoby bez domova, sociálně slabší rodiny, osoby v krizových situacích.

Z vykoledovaných prostředků z 65 procent financujeme potřebné věci v Charitě Bohumín a zbývajících 35 procent sbírky jde, jako každý rok, na podporu celorepublikových projektů Charity České republiky a na mezinárodní humanitární pomoc. V rámci humanitární činnosti Diecezní charity Ostravsko – opavské podporujeme sociálně-společenský rozvoj na Ukrajině a v Moldávii.

Vykoledovanou část sbírky, která zůstává v Charitě Bohumín, bychom letos chtěli využít na postupnou obnovu termoizolace půdních prostorů v Charitním domě pokojného stáří sv. Františka a na podporu provozu Denního centra pro osoby bez přístřeší. 

Zabezpečte vodoměry před zamrznutím!

Sobota, 17.12.2016

Výměnu poškozeného vodoměru platí zákazníci, kteří za něj nesou odpovědnost'

Před zimou a v jejím průběhu je kromě pečlivého zazimování zahrady a domu nutné se zaměřit také na to, jak zajistit před mrazem domovní vodoměr. Nepodceňujme tato opatření. Vyhneme se nepříjemným situacím, které mohou mít kromě našeho pohodlí negativní dopad také na naši peněženku.

Kroky, které je nutné podniknout, do značné míry závisí na tom, kde je daný vodoměr umístěný. „Pokud je vodoměr umístěný ve venkovním prostoru v šachtě, je potřeba zkontrolovat její pečlivé uzavření tak, aby nedocházelo k  zbytečnému prochlazování vnitřního prostoru šachty. Pokud se potrubí a vodoměr nacházejí v hloubce, kde mohou zmrznout, je nezbytné opatřit poklop tepelnou izolací. Je možné použít například polystyren nebo minerální izolační vatu – nikoliv však skelnou,“ vysvětluje vedoucí oddělení vodovodů společnosti SmVaK Ostrava Roman Bouda.

Poděkování Rychvaldu za pomoc pro Malawi

Neděle, 6.11.2016

Nedávno se zpět do ČR vrátila skupina lékařů a zdravotníků z další humanitární mise v nejchudší zemi světa Malawi. V odlehlých oblastech, které nikdy v minulosti nenavštívil bílý člověk, zřídila česko-slovenská charitativní organizace International Humanity velmi potřebnou nemocnici a rozvíjí tam i další projekty na podporu chudých rodin, včetně boje s podvýživou.

Z Afriky přivezli zdravotníci i pozdravy a poděkování obyvatelům Rychvaldu, kteří darovali do Malawi vlastní výrobky, např. pletené deky, čepičky, ponožky, ale i hračky a dokonce díky jejich příspěvku získalo několik rodin kozu jako zdroj pro děti tak potřebných bílkovin.

Pomoc obyvatel města Rychvald probíhá pod koordinací Českého červeného kříže Rychvald, jmenovitě patří poděkování zejména paní Marii Nadkanské, Katce Řeřichové a Růženě Šajdákové.

Hlášení závad na webu

Neděle, 6.11.2016

Hlášení závad či vzniklých problémů na teritoriu města umožňuje aplikace, kterou najdete na městském webu www.rychvald.cz, pro mobilní telefony s podporou operačního systému Android je ke stažení např. v aplikaci ObchodPlay pod názvem Hlášení závad - Rychvald.

Aplikace je bezplatná a ani její následný provoz není nijak zpoplatněn. Systém umožňuje nahlásit např. černé skládky, poškozené dopravní značky, problémy s kanalizací, chodníky či městskými domy nebo nefunkční
veřejné osvětlení.

Sběrný dvůr, černé skládky a kamerový systém

Neděle, 6.11.2016

V současné době probíhá na sběrném dvoře v Rychvaldě rekonstrukce – zpevňování plochy sběrného dvora, která bude trvat zhruba do poloviny listopadu letošního roku. Protože po tuto dobu je sběrný dvůr uzavřen, vyšlo město občanům vstříc a před bránu přistavilo dva kontejnery na odpad – jeden na biologický a druhý na směsný. Tyto kontejnery slouží občanům k ukládání takového odpadu, se kterým opravdu nelze počkat do znovuotevření sběrného dvora a k jeho řádnému vytřídění.  

Někteří naši spoluobčané však tuto skutečnost vůbec nerespektují, a nejenže odpad neukládají do kontejnerů, ale vytvářejí kolem sběrného dvora černou skládku . Do kontejnerů je možné odkládat odpad jen tehdy, pokud je kontejner otevřen. Je-li však uzavřen (jako na obrázku), je již naplněný a připravený pro vývoz. Není proto možné další odpad ukládat. Někteří občané však během jediné víkendové neděle vytvořili před kontejnerem doslova černou skládku.

Husův sbor vyhlašuje sbírku

Pátek, 30.9.2016

VYHLÁŠENÍ  SBÍRKY

na opravu krovů a oplechování věže Husova sboru v Rychvaldě

Teď jste si všichni řekli: Na co sbírka, máte přece restituce? Můj názor na znění zákona o restitucích znáte nejen z TV. Naše církev dostane kolem 1,7 miliardy Kč, (římskokatolická kolem 54 mld.). Peníze jsou církvím vypláceny postupně tak, aby zhruba do 13 let byly soběstačné – tudíž investicemi šetří na budoucí platy duchovních a ostatní potřeby.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Zprávy