Zprávy

Představujeme aktuální městské investice

Čtvrtek, 2.6.2016

Startují další investice a opravy, které zajistí údržbu a rozvoj městského majetku i zlepšení života obyvatel. První akce již začaly, další budou spuštěny v příštích týdnech. 

Odvodnění hřbitova 

Některé investice nejsou příliš viditelné, ale o to zásadnější. Patří mezi ně například péče o hřbitov. „Technický stav pohřebiště je nevyhovující, hroby a hrobky  jsou zatápěny povrchovou vodou. Především v hrobkách se zdržuje povrchová voda, která způsobuje, že i po 20 letech tlecí doby jsou těla zemřelých konzervovaná a nezetlelá,“ vysvětluje vedoucí odboru investic a správy majetku Radek Běhal. Město proto zajistilo odvodnění pohřebiště, které bude spočívat především v realizaci zemních výkopových prací
s položením 580 metrů drenážního potrubí a vybudováním 7 kusů odvodňovacích vsakovacích vrtů. Práce začnou na přelomu května a června, hotovo by mělo být do konce srpna.

Vyznamenání v Senátu pro tři Rychvalďanky z ČČK

Čtvrtek, 2.6.2016

Členky naší místní skupiny Českého červeného kříže Božena Bojdaková a Marie Nadkanská byly pozvány 9. května u příležitosti Světového dne Červeného kříže a Červeného půlměsíce do Rytířského sálu Senátu Parlamentu ČR na slavnostní shromáždění, aby tam převzaly z rukou prezidenta Českého Červeného kříže Marka Jukla a senátorky Milady Emmerové Vyznamenání za dlouholetou práci v ČČK. Třetí vyznamenání, Pamětní list, bylo uděleno paní Ireně Marcalíkové, která se ze zdravotních důvodů nemohla dostavit do Prahy a ocenění jí proto bude předáno v místě jejího bydliště.

Kdy bude otevřen rychvaldský zámek?

Pondělí, 2.5.2016

Bude tam minipivovar? A co obřadní síň nebo zámecká kaple? Uvidíme tam nějaké dokumenty či artefakty z historie zámku či dvora? Budou tam někde k vidění erby všech dřívějších držitelů rychvaldského panství? Bude zámek sloužit jen jako sídlo majitele nebo také jako veřejné ubytovací (hotelové) zařízení? Bude to již letos?

Takové otázky si kladou Rychvalďané už delší dobu. Na zpřístupnění zámku se rovněž těší poslední tři žijící dcery bývalého majitele zámku, hraběte Georga Adama Starhemberga a vnučky hraběnky Franzisky, zvané „Fanny“ (jejíž stručný životopis bude popsán v další části článku), Franziska Mayer (nar. 1930), Frederika Auersperg (1936) a Irene Starhemberg (1940), které žijí v Rakousku.  Návštěvu Rychvaldu si plánují už dva roky, jenom ten zámek stále není otevřený. Jejich sestra Sophia Spiegelfeld a bratr Franz Jozef, bohužel, již zemřeli.

Jaro v Rychvaldě

Pondělí, 2.5.2016

Po provedené výsadbě cibulovin v zelených plochách v centru města se můžeme těšit z krásy rozkvetlých krokusů, narcisů a tulipánů. Kruhové objezdy oživila výsadba petrklíčů. Jsme velice rádi, že se občanům nové výsadby květin líbí a že se setkáváme s převážně kladným ohlasem.

V současné době probíhá před budovou MěÚ rekonstrukce stávající zeleně. Z plochy byly odstraněny přerostlé keře, které již nebylo možno udržovat ve vzhledném stavu. Nyní už jsou záhony před MěÚ osazeny novou výsadbou a to keři a trvalkami, které na podzim obohatíme opět výsadbou cibulovin.

Nové webové stránky Shanti Academy

Pondělí, 2.5.2016

V měsících březnu a dubnu 2016 jsme spustili nové webové stránky aktivit rychvaldského zapsaného spolku Shanti Academy.

www.shanti-academy.cz
Nová podoba základního informačního webu vznikla po dvou letech, během nichž byla nahrána nevyhovující šablona. Na bázi přehledného wordpressu nyní postupně plníme novou podobu internetových stránek, na které vás srdečně zveme. Kromě jiného tam najdete přehledný a funkční Kalendář akcí, ale také fotogalerie z jednotlivých akcí pořádaných naším spolkem.

www.shanti-academy.cz

V březnu jsme začali uvádět do provozu a informacemi plnit samostatný web této naší stěžejní aktivity – festivalu Dne pro férový život, jenž se letos uskuteční v sobotu 3. září 2016 v Kulturním domě Rychvald.

Tělocvična: oprava a modernizace z jedné vody

Pondělí, 4.4.2016

Konec sportování v Kulturním domě a Sokolovně, tělocvična zase slouží žákům. A v plné parádě. „Kromě odstranění havarijního stavu střechy a podlahy město zmodernizovalo tělocvičnu tak, aby odpovídala dnešním normám a potřebám,“ řekla při otevření starostka Šárka Kapková.

Na začátku přitom byla potřeba zajistit, aby se v tělocvičně vůbec dalo sportovat a aby to bylo bezpečné. Dlouho se nedařilo vyřešit vyboulení podlahy, k čemuž v poslední době vznikl problém se střechou. „Stropní desky byly prohnuté a měli jsme obavy ze zborcení stropu. Vše posuzovali dva statici, kteří nám uložili proměřovat výšku sněhu v zimních měsících, ale s tímto řešením jsme se nechtěli spokojit,“ řekla Yvetta Bodoloszová
z odboru investic a správy majetku města.

Oslavy dne žen s červeným křížem

Pondělí, 4.4.2016

Pravidelná pondělní kavárna v Domě s pečovatelskou službou, pořádaná místní skupinou Českého červeného kříže, byla 7. března věnována oslavě Mezinárodního dne žen.

U ní se ve slavnostnější náladě schází každoročně představenstvo MS ČČK se zdejšími seniorkami, s dalšími členkami skupiny, ale také seniory – muži. Na posezení s programem se všichni těšili, hosté zaplnili celou zdejší kulturní místnost.

Po zahájení oslavy předal každé ženě růžičku nejmladší člen naší místní skupiny ČČK Vašek Pavlík.  V zábavném programu pak vystoupil s vlastní tvorbou písničkář z Bohumína Josef Pinkas, bývalý havíř, který melodicky a vtipně glosoval současné dění ve společnosti.

Na závěr příjemného podvečera si ještě všichni zazpívali s předsedkyní MS ČČK Marií Nadkanskou několik oblíbených lidových písniček. Ta pak přidala, jak je u ní zvykem, navíc pár výborných vtipů, takže všichni odcházeli v báječné náladě.

Letošní úklid Skučáku bude následován zákuskovým posezením

Pondělí, 4.4.2016

Již třetí rok se letos v pátek 22. dubna v 15.00 hod. sejdeme na „molu“ chráněné krajinné oblasti rybníku Skučáku (vedle benzinové pumpy), abychom po zimě – a nezodpovědných lidech – vyčistili břehy tohoto krásného místa pro nadcházející jarní a letní sezonu a všechny, kdo rádi trávíme čas procházkami touto nádhernou částí Rychvaldu.

Akce se opět koná v rámci celosvětových oslav Dne Země a tentokrát můžeme pilné sběrače z řad dětí a dorostu navnadit také sponzorským dárečkem! Po skončení čištění se všichni pomocníci mohou přesunout do nové rychvaldské kavárny Tvojekafe.cz naproti městskému úřadu, kde dostanou zadarmo chutný zákusek.

Pomůcky budou k dispozici přímo na místě srazu, ale pokud máte vlastní (rukavice, pytle atd.), určitě si je vezměte, neboť nám mohou pomoci! Sponzory této dobrovolnické aktivity jsou radní Ladislav Sitko a Karolina Moslerová, majitelka kavárny Tvojekafe. cz. Oběma za pořadatele moc děkujeme.

Ocenění dárců krve

Čtvrtek, 25.2.2016

Ve středu dne 10. února byli do obřadní síně MěÚ v Rychvaldě pozváni ti, kteří jako bezplatní dárci krve byli odměněni Českým červeným křížem medailemi prof. MUDr. Janského za vícečetné darování krve.

Slavnostního poděkování se zúčastnily předsedkyně Komise pro občanské záležitosti (KPOZ) Jana Muchová a členka KPOZ Tereza Vincenecová. Za oblastní spolek Českého červeného kříže ve svém projevu a básni vyjádřila poděkování Marie Nadkanská. Za město Rychvald všem poděkovala starostka Šárka Kapková. Poděkování bylo vyjádřeno jmenovitě jednotlivým oceněným, kteří se zapsali do pamětní knihy.

Zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského
Ocenění Zlatou medailí prof. MUDr. Jana Janského za 40 bezplatných odběrů:
• Zbyněk Jedlička (nepř.)
• Zdeněk Pražák
• Ing. Michal Šrámek
• Tomáš Viater
• Jiří Kurka
• Pavlína Šperlíková
• Radim Hruška (omluven)
• Jan Skříšovský

Statistiky: Významné snížení kriminality

Čtvrtek, 25.2.2016

V Rychvaldě se vloni snížil počet trestných činů oproti roku 2014 téměř o polovinu (ze 128 na 73). Objasněnost trestné činnosti se naopak zvýšila téměř o tři procenta z 50,48 % na 53,26 %. Pozitivní je i další zpráva, která svědčí o zlepšení situace na silnicích: strážníci zastavili 239 řidičů, kteří překročili rychlost o více než 10 kilometrů za hodinu – to je téměř o 30 přestupků méně než v předchozím roce.

Rok 2015 byl pro situaci v bezpečnosti přelomový: na základě upravené smlouvy přijala v září Městská policie Bohumín 4 nové strážníky pro činnost v Rychvaldě. Ti absolvovali tříměsíční kurz, získali osvědčení a od konce listopadu mohla MP Bohumín zahájit v Rychvaldě dlouho očekávaný nepřetržitý provoz.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Zprávy